zaterdag 16 januari 2010

Achmea over lean in de Volkskrant

Deze week stond in de Volkskrant een artikel van Achmea over lean in de zorg door Melanie Schultz van Haegen, Directeur Zorginkoop Achmea . Klik hier voor het hele artikel 'Bezuinig door betere kwaliteit te leveren'.

Enkele opvallende quote's uit het artikel:
"Mijn standpunt is dat alleen door de kwaliteit te verhogen de kosten kunnen worden verlaagd. Innovatie kan drastisch geld opleveren. Technologische innovatie, maar voor de korte termijn vooral procesinnovatie."
Dat past goed in het gedachtegoed van lean denken. Door verspilling te verwijderen worden processen betrouwbaarder en goedkoper. Lean denken richt zich inderdaad voor een belangrijk deel op procesinnovatie, met name vanuit de principes van flow, pull, gelijkmatig werkritme, visualisatie en standaard werken (klik hier voor de 14 principes van de Toyota Way).

Technologische innovatie kun je ontwikkelen als dienend aan procesinnovatie. Hoe kan de techniek de flow verbeteren, processen betrouwbaarder maken en verspilling verminderen?
"Lean leidt tot herinrichting van processen in de vorm van zorgpaden al naar gelang de behoefte van de klant. Patienten worden hierdoor sneller geholpen en er wordt tegelijkertijd bespaard op de kosten. De gemiddelde kosten dalen met 10 tot 25 procent."
Zorgpaden zijn een goede vorm om processen te verbeteren. De eerste zin lijkt echter te stellen dat het ontwikkelen van zorgpaden vanzelfsprekend de belangrijkste verbetering zal opleveren. Dat is maar de vraag. Er is ook veel (meer?) verbetering te behalen door de flows tussen afdelingen te verbeteren voor alle type zorgprocessen in één keer. Denk aan de toegangstijd tot de polikliniek, tot diagnostiek, tot de OK, van de SEH naar de klinieken etc. Bovendien is er ook veel te verbeteren door de uitvoer van de handelingen zelf te verbeteren en de omgeving waarin dat gebeurt (bijvoorbeeld door '5S werkplekorganisatie'), zo laten onderzoeken zien dat verpleegkundigen een derde van hun tijd aan het lopen zijn.
"Er leiden vele wegen naar Rome. Er is echter maar één weg die je ook echt aan de voet van het Colosseum brengt: CONTINU VERBETEREN. Meten en verbeteren moet dagelijks op de agenda staan, het moet een gewoonte worden."
Mooi dat Achmea continu verbeteren als dé weg benoemt. Dat is wezenlijk anders dan hoe we gewend zijn over verbeteren te denken en verfrissend dat een zorgverzekeraar dit breed verkondigt en erop investeert. Dat geeft vertrouwen dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling van de zorg kunnen werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten