zaterdag 22 juni 2019

Lean & Value Based Healthcare gaan hand in hand

Onlangs plaatste Intrakoop een interview met mij over Lean en VBHC. Zie hieronder voor het artikel en klik hier voor het artikel op de website van Intrakoop zelf. Intrakoop is een inkoop corporatie voor de zorg in Nederland met 550 zorginstellingen.

St. Antonius verhoogt patiëntwaarde met Lean

Alle zorgverleners hebben hetzelfde belang: het leveren van patiëntwaarde. Helaas heeft iedere afdeling zijn eigen werkprocessen, die niet altijd op elkaar aansluiten. Met verlies van efficiency tot gevolg. Het St. Antonius Ziekenhuis lost dit op door Lean te werken. Marc Rouppe van der Voort legt uit hoe.

Marc Rouppe van der Voort, manager Lean en zorglogistiek in het St. Antonius Ziekenhuis is ook voorzitter van Lidz, het kennisnetwerk Lean in de zorg. Een organisatie voor en door ziekenhuizen, zorgorganisaties en partijen die aan de zorg gelieerd zijn. 'Efficiënt werken in de zorg om tijd en kosten te besparen is prachtig, maar het mag nooit ten koste gaan van de zorg aan patiënten. Ook mag het er niet toe leiden dat zorgprofessionals op hun tenen moeten lopen om planningen te halen, met het risico dat zij afknappen op hun vak. In het St. Antonius Ziekenhuis gaat Lean werken hand in hand met Value Based Healthcare.' Hoe? Marc geeft zijn visie aan de hand van stellingen.

Je kunt de zorg niet stressvrij maken, het zit in de aard van het werk

'Bij de zorg voor mensen in hun meest kwetsbare momenten is altijd sprake van een zekere stress. Juist daarom is het zo belangrijk om vermijdbare stress te voorkomen. Iedereen die in de zorg werkt, zal herkennen en erkennen dat de logistiek en onderlinge afstemming van de zorgprocessen beter kan. Logisch ook, want binnen een ziekenhuis of zorgorganisatie heb je met diverse afdelingen te maken, die allemaal hun deel moeten bijdragen binnen het diagnose- en behandelingstraject. Het is een enorme opgave om al die stappen in het zorgproces optimaal op elkaar te laten aansluiten, zodat de patiënt snel en goed geholpen wordt. En een efficiëntere logistiek draagt er ook aan bij dat zorgprofessionals zich prettiger voelen in hun werk. Als manager zorglogistiek krijg ik het mandaat van zorgmanagers om samen met de hoofden uit hun eenheden zorglogistieke besluiten te nemen voor hún afdelingen en dat is best bijzonder. Bijvoorbeeld door keuzes te maken ten aanzien van de personele bezetting in een bepaalde periode. Dit lukt alleen als je ketenoverstijgend te werk gaat. Dat je dus dwars door de afdelingen het kwaliteits-, financieel, HR- en logistiek management op elkaar afstemt. Hierin ligt een grote uitdaging voor alle ziekenhuizen en zorgorganisaties.'

Lean werken en Value Based Healthcare zijn moeilijk te verenigen

'Dat is beslist niet waar. Wel is het zo dat je iedereen binnen je organisatie mee moet krijgen en dat begint op de werkvloer. Bottom up dus in plaats van top down. Dat laatste gaat nooit werken, want het zijn de artsen en zorgprofessionals die het best weten hoe je verbeteringen kunt aanbrengen die tot een betere workflow leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de patiënt. Sterker nog, als je bijvoorbeeld de longarts, de röntgenafdeling en bloedprikpoli slimmer laat samenwerken, is de patiënt eerder weer thuis. Binnen onze ziekenhuizen leidt dit bijvoorbeeld tot sneller beschikbare bedden en dus kortere wachttijden voor patiënten. Waar vroeger een patiënt steeds moest wachten op een volgend onderzoek of behandeling, zijn zij nu sneller aan de beurt. Met andere woorden, Value Based Healthcare, de waarde die je voor de patiënt toevoegt met zorg, wordt juist beter als je Lean werken goed binnen je ziekenhuis of zorginstelling organiseert. Intramuraal maar ook transmuraal, in de samenwerking met de eerstelijnszorg, zoals huisartsenposten en de wijkverpleging. In de kern kun je stellen: VBHC is vooral sterk in het bepalen van "wat" en Lean in "hoe" we dat gaan realiseren.'


‘Om de patiënt optimalezorg te kunnen bieden, moet je vermijdbare stress zien te voorkomen’
Marc Rouppe van der Voort | Manager Lean en zorglogistiek St. Antonius Ziekenhuis

Efficiency in de zorg is een ondergeschoven kindje

'Ja en nee. Artsen en verpleegkundigen zijn uitstekend opgeleid in zorgefficiency. Het is fantastisch om te zien hoe een arts er in zeer korte tijd in slaagt een sluitende diagnose te stellen. Of hoe een team verpleegkundigen snel en efficiënt een patiënt onderzoekt en verzorgt. Alleen zijn ze vanuit hun opleiding en werk niet gewend overkoepelend te denken. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vaak een 'eilandjesstructuur'. Daarom is het ook zinvol om te leren van best practices uit andere vakgebieden, waar lean werken volledig is ingevoerd. Zoals in de auto-industrie. Het is ongekend hoeveel Toyota bijvoorbeeld in de efficiency van zijn processen stopt, om aan het einde van de productielijn een foutloze auto van de band te laten rollen. Die efficiency zorgt voor rust op de werkvloer, waar medewerkers precies weten wat ze moeten doen en wanneer. De Lean-filosofie is ook gebaseerd op het productieproces van Toyota. Best bijzonder dat een autofabrikant meer aandacht besteedt aan stressvrij werken dan wat we in de zorg gewend zijn.'

Het gaat nog jaren duren voordat de zorg toe is aan Lean werken

'Bij St. Antonius Ziekenhuis bewijzen we dagelijks het tegendeel. Ziekenhuizen en zorgorganisaties kunnen morgen al aan de slag, te beginnen op de werkvloer. En dit kan met heel voor de hand liggende initiatieven, die niets extra’s hoeven te kosten. Bijvoorbeeld met een whiteboard aan de muur op de afdeling, waarop iedereen schrijft waar hij of zij tegenaan loopt en, nog belangrijker, dit binnen het team bespreekt om samen verbeteringen te bedenken. Vroeger had je de ideeënbus, volgens de push-methodiek. Je idee of aanbeveling landde in de bus en het management deed er later iets mee, of niet. Maar laat je mensen op de werkvloer vanuit hun dagelijkse flow meedenken, de pull-methodiek, dan komen er heel actief concrete verbeterpunten op tafel, waar het team zelf mee aan de slag kan, ondersteund door de leidinggevende. Voorwaarde is wel dat muren tussen afdelingen worden doorbroken, zodat je ketenoverstijgend kunt organiseren. Zodat een patiënt bijvoorbeeld tijdens één ziekenhuisbezoek in korte tijd door drie of vier specialisten wordt gezien en dus niet allemaal aparte afspraken hoeft te maken. Op die manier kun je optimale planningen en roosters maken, zowel voor beddencapaciteit, zorgprofessionals en apparatuur. Ok-schema’s waren in het St. Antonius Ziekenhuis voorheen jaarplanningen, tegenwoordig stellen we ze wekelijks bij en vernieuwen we elk kwartaal het rondschema. Flexibel, lean en efficiënt, met toegevoegde waarde voor de patiënt.'


https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2019/06/10/lean-value-based-healthcare-hand-in-hand 

vrijdag 24 mei 2019

‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’

PW. publiceerde onderstaand artikel naar aanleiding van aan interview met Annette van Duijn, voorzitter van onze VAR, Imre Tijsse-Klaasse, hoofd HR-advies, en mijzelf over het verpleegkundig perspectief op onze Lean aanpak. PW is een vakblad voor HR, zie hier de link naar het online artikel op hun website.

‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’

Continu de zorg verbeteren, door verpleegkundigen te stimuleren om eigen ideeën uit te voeren en verspilling tegen te gaan. Met deze aanpak is in het St. Antonius Ziekenhuis de werkdruk verminderd en zijn zorgmedewerkers weer in hun kracht gezet.

‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’

“Door zorgprocessen lean te maken en continu te verbeteren, hebben verpleegkundigen weer regie over hun vak gekregen. Hoe belangrijk het is dat deze zorgmedewerkers de ruimte krijgen voor de uitvoering van ideeën over betere en efficiëntere zorg, zagen we bijvoorbeeld toen een team een bezoek bracht aan de werkvloer van Scania in Zwolle. De werknemers die daar bij de productie van vrachtwagens de principes van lean toepassen, waren voor de verpleegkundigen een bron van inspiratie en hebben gezorgd voor meer probleemoplossend vermogen.”
Aan het woord is Annette van Duijn, verpleegkundige urologie en gynaecologie in het St. Antonius Ziekenhuis, met locaties in Nieuwegein en Utrecht. Ze is tevens voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR), een college dat het ziekenhuisbestuur adviseert over de beroepsuitoefening en de kwaliteit van de patiëntenzorg. Lean staat voor ‘lenig’ en ‘slank’, een uit de Japanse industrie overgewaaide filosofie voor een manier van werken die gericht is op het elimineren van verspillingen, continu verbeteren en creëren van waarde voor de klant of, in de zorg, de patiënt.

Opgeruimde afdeling

Van Duijn: “Verpleegkundigen gebruiken bijvoorbeeld veel apparaten, onder meer om bloeddruk en bloedsuikerwaarden te meten. Voorheen legde iedereen die maar ergens neer, waardoor je vaak op zoek was. Nu hebben we daar vaste plekken voor. Dankzij het principe van de goed opgeruimde afdeling en kortere looplijnen is er minder frustratie en meer tijd voor wat je zo graag wil, het directe patiëntencontact.’

Lean staat voor lenig en slank

Waardesturing voor patiënten – ook wel Value-Based Health Care genoemd – integreren in de verbeteraanpak van lean is momenteel hét grote thema in veel ziekenhuizen,

woensdag 15 mei 2019

Voorkom spraakverwarring over de beste zorg


13 mei jl plaatste Qruxx onderstaande blog van mij op hun website. Qruxx is een het kennisplatform over waardegedreven zorg (https://www.qruxx.com/voorkom-spraakverwarring-over-de-beste-zorg/) en ik was uitgenodigd iets te schrijven vanuit de samenhang tussen Lean en VBHC (Value Based Healthcare). Ben benieuwd of je het herkent.


Voorkom spraakverwarring over de beste zorg

Goede communicatie wordt soms omschreven als ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten’. Ik heb een mooi voorbeeld hoe dat kan gebeuren.

In de twintig jaar dat ik nu in de zorg werk, heb ik geregeld met artsen van gedachten gewisseld over hoe we de zorg kunnen verbeteren. We vonden allerlei manieren om daar aan te werken. Onlangs werd me echter duidelijk dat ik op een punt mijn gesprekspartners regelmatig verkeerd begrepen heb.

Ik besprak met een collega een opvallend fenomeen: artsen die zich niet herkennen in het beeld dat uit vergelijkingen van uitkomsten naar voren komt. Uit zo’n vergelijking blijkt dan dat ons ziekenhuis ongeveer even goed presteert als andere ziekenhuizen, terwijl ze vinden dat wij voor die aandoening tot de beste behoren, soms zelfs de beste in de wereld. Ik dacht eerst dat het een vorm van zelfoverschatting betrof. Sinds ik daarop ben gaan doorvragen, ontstaat een ander beeld.

 

De beste zorg

 Wat maakt dat artsen onderling weten waar in Nederland de beste zorg voor een specifieke aandoening geleverd wordt?

vrijdag 1 februari 2019

Werken bij Antonius: van werven naar boeien met continu verbeteren

De laatste jaren is het moeilijker geworden voldoende personeel te werven in de zorg. Mede daarom hebben we in het St Antonius niet alleen onze wervingscampagnes geïntensiveerd, maar zijn we een stap verder gegaan: een campagne met korte filmpjes gericht op het boeien van mensen om in de zorg en natuurlijk ook om in het St. Antonius te komen werken. Leuk is dat onze kernwaarde continu verbeteren daar op verschillende manieren mooi aan bod komt. Je ziet bijvoorbeeld succesvolle verbeterinitiatieven van medewerkers (opnemen zonder bed en gezamenlijk lunchen met geriatrische traumapatienten) en een filmpje over de Lean training die mensen in staat stelt zelf processen te verbeteren. Ook komen veel medewerkers aan bod die vertellen over hun motivatie en ervaringen.

Het zijn leuke korte filmpjes die mooi laten zien wat onze cultuur kenmerkt. Ik glunder van trots als ik ze bekijk!


zondag 27 januari 2019

St. Antoniusziekenhuis begint kleinIn november vertelde ik op het Jaarcongres Procesmanagement over de ervaringen van het St. Antonius met continu verbeteren en een nadruk op het thema 'verbinding'. Naar aanleiding daarvan heeft het oneline magazine Management Impact daar onderstaand verslag van geschreven. Zie hier voor het originele stuk op hun site.

St. Antoniusziekenhuis begint klein

Het St. Antonius ziekenhuis, waar Marc Rouppe van der Voort manager zorglogistiek is, scoort hoog op patiënttevredenheid. Dat is te danken aan de goede artsen en zorgprofessionals, die deskundig en betrokken zijn. “Het is niet vanwege onze processen. De innovatiesnelheid en proceskwaliteit zijn namelijk te traag.” Rouppe deed zijn relaas tijdens het 13e Jaarcongres Procesmanagement onlangs in Arnhem.
St. Antoniusziekenhuis begint klein

“Dat is ook niet zo gek. Bij een gemiddelde ziekenhuisopname zijn 130 zorgprofessionals betrokken. En er is geen sprake van een ‘treintje’, waarin de een de ander naadloos opvolgt. Logistiek in de zorg is nu eenmaal heel erg complex.
Het St. Antonius ziekenhuis heeft een Huis van continu verbeteren, waarin de missie centraal staat. Op dit moment wordt er geëxperimenteerd met een nieuw besturingssysteem. De hiërarchische structuur staat hierbij in de weg. Bij aandoeningsgericht verbeteren ga je namelijk dwars door alle silo’s heen, om horizontaal aan te sturen. De patiënt komt centraal in het besturingssysteem te staan, dat is een behoorlijke uitdaging.

Elke dag vijf minuten leren

Hoe vullen we Lean in? Het hogere doel is steeds om samen beter te zorgen voor kwaliteit van leven. We willen ons probleemoplossend vermogen vergroten. De grote droom is: het patiëntperspectief is leidend. Leidende principes hierbij zijn onder andere de echte vraagsturing, geen push maar pull.

donderdag 20 december 2018

Interview door Mark Graban over Lean in de Nederlandse zorg

Afgelopen week plaatste Mark Graban op zijn blog een Podcast interview met mij over de Lean in de Nederlandse zorg. Mark is een gerenommeerde deskundige uit de Verenigde Staten op het gebied van Lean met een ongelooflijk actieve en rijke blogactiviteit. Echt een aanrader als je op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen: www.leanblog.org. Mark was vanaf het begin in 2008 betrokken bij de introductie van Lean in de Nederlandse zorg als spreker op een van de eerste symposia over Lean in de zorg.Mark was ook mijn inspiratiebron om te starten met een blog (i.c.m. Peter Kabel).

Klik hier voor de blog van Mark met het interview van deze week.

In het interview spreken we onder andere over:
  • Hoe ben ik met Lean in aanraking gekomen?

zondag 28 oktober 2018

Vacature adviseur zorglogistiek

Ben je geïnteresseerd om in ons team samen te werken aan steeds betere flow voor patiënten door het gehele ziekenhuis? We zijn mooie stappen aan het maken, waarbij lean, VBHC en continu verbeteren samen komen met zorglogistiek, tactisch plannen integrale capaciteitsmanagement. Ik vind het erg spannend wat we aan het ontwikkelen zijn en geloof dat iets bijzonders gaat ontstaan. Neem graag contact op als je interesse hebt of verspreid de vacature in je netwerk. Klik hier voor de vacature vermelding op de website van het ziekenhuis.

Werken bij Antonius

Adviseur Zorglogistiek, 32-36 uur per week, Nieuwegein | Utrecht

Een van de vier kernwaarden van het St. Antonius Ziekenhuis is Continu Verbeteren. Daarvoor werken we onder andere aan steeds betere patiënten doorstroming, zoals toegangstijd tot de polikliniek, wachttijd tot behandeling en goede doorstroming voor acute opnames. Heb jij interesse om het centrale team PV+ / Lean en Zorglogistiek te versterken om steeds betere doorstroming van patiënten te realiseren? De afdeling Lean en Zorglogistiek van het St. Antonius Ziekenhuis heeft een uitdagende baan voor je. 

Functie-inhoud

donderdag 18 oktober 2018

Lean en VBHC trekken samen op in St. Antonius Ziekenhuis

Eerder deze week publiceerde Qruxx een interview over hoe we in het St. Antonius werken aan de integratie van VBHC en PV+/Lean. Zie hier voor de versie op hun website. Een mooie ontwikkeling!

Qruxx

Lean en VBHC trekken samen op in St. Antonius Ziekenhuis

Lean of value based healthcare? Veel ziekenhuizen maken een keuze of werken met beide systemen naast elkaar. Het St. Antonius Ziekenhuis wil langzamerhand afscheid gaan nemen van beide termen, maar steeds vaker kijken naar het resultaat: waarde toevoegen voor de patiënt.
Het St. Antonius Ziekenhuis houdt zich sinds 2011 bezig met value based healthcare en met Lean. Dat gebeurde vanaf het begin op twee verschillende plekken in het ziekenhuis en vanuit verschillende uitgangspunten. Allebei met een eigen woordenboek en werkwijze.

Paul van der Nat is senior adviseur van de raad van bestuur. Hij is sinds 2012 verantwoordelijk voor de implementatie van VBHC in het ziekenhuis. Marc Rouppe van der Voort is sinds 2013 verbonden aan het ziekenhuis. Hij is manager Lean & Zorglogistiek. Hij is daarnaast voorzitter van het kennisnetwerk Lean in de zorg (LIDZ).

Van der Nat en Rouppe van der Voort zitten steeds vaker bij elkaar. Ze werken hard aan de integratie van beide begrippen.  Ze willen die vervangen door ‘continu verbeteren’. Want ondanks verschillende uitgangspunten zijn Lean en VBHC niet zo verschillend. Van der Nat:  “Het gaat zowel bij Lean als bij VBHC om het toevoegen van waarde voor de patiënt. VBHC maakt deze waarde concreet en meetbaar. Lean kan vervolgens ingezet worden om verbeteracties goed te implementeren.”

Waarde toevoegen

Rouppe van der Voort: “Aan Lean kleeft de associatie van verspilling voorkomen of kosten besparen. Maar het gaat over waarde toevoegen, over continu verbeteren. Dat er dan ook verspilling wordt voorkomen of dat er kosten worden bespaard, is een plezierig neveneffect.” Lean wordt volgens hem nog vaak ingezet als een verbeterprogramma binnen ziekenhuizen, maar dat is niet de essentie. “Het gaat niet om kostenbesparing of het voorkomen van verspilling, maar om het leveren van stabiele kwaliteit.”

Die stabiele kwaliteit kan worden bereikt door nieuwe Lean-routines in het dagelijks werk. De belangrijkste zijn volgens Rouppe van der Voort dagstarts, verbeterborden en Kaizen; een Japanse term die in het Engels vaak vertaald wordt als continu verbeteren, soms ook ‘kleine stapjes richting het goede’.

Hij noemt als voorbeeld het opnemen zonder bed.

donderdag 30 augustus 2018

Annual Lean Healthcare Transformation Summit in Amsterdam 9-10 oktober

Voor het 4e jaar wordt het annual Lean Healthcare Transformation summit in Europa georganiseerd en dit jaar is het voor het eerst samen het Lidz. Het is een sterk programma gericht op leiders van 'Lean transformations' en er worden ongeveer 350 deelnemers uit 20 landen verwacht. Dit is een buitenkans om te leren en ervaringen uit te wisselen, ook internationaal. De organisatie is in handen van Catalysis (Amerikaanse stichting voor Lean in de zorg, vergelijkbaar met Lidz en opgericht door John Toussaint), Lean and learn, Lidz en het bekende Shingo Institute.

Klik hier voor de website van het congres. Bekende sprekers zijn Rob Dillmann, voorzitter RvB Isala en John Toussaint, CEO van Catalysis. Ik ga ook een workshop verzorgen met Erik Scholten, anesthesist van het St. Antonius, over de integratie van Lean en VBHC (Value Based Healthcare). Ook verzorg ik met Luc Demoulin, lid Raad van Bestuur van het St. Antonius een gemba werkbezoek aan ons ziekenhuis aansluitend aan het congres.

zaterdag 9 juni 2018

Aankondiging Lidz jaarcongres 2018 in Groningen

Gisteren is het Lidz (Netwerk Lean in de zorg) jaarcongres aangekondigd Op vrijdag 16 november komen we in Groningen samen met het thema 'Verbinding'. In het filmpje hieronder zie je de vooraankondiging en de ambitie en motivatie om er iets bijzonders van te maken spat er al van af.

Save the date! (en als je nog niet lid bent van het netwerk, maar wil deelnemen: hier vind je meer informatie over het netwerk en hoe je als zorginstelling lid kan worden)


Jaarcongres Lidz Martini Ziekenhuis from Lidz on Vimeo.