zondag 25 januari 2015

Boeklancering 'LEAN in de huisartsenpraktijk'

De afgelopen jaren kom ik steeds meer huisartsen tegen met enthousiaste verhalen over hun vertaling van lean denken. De meest bekende is huisartsenpraktijk Schultz & Van de Kerhof in Deurne. Ulrich Schultz heeft een hoofdstuk over hun ervaringen geschreven in ons laatste boek 'Verder met lean in de zorg' (klik hier voor meer informatie) en een mooie prikkelende presentatie over gegeven op onze boeklancering afgelopen 17 december. 

Wat mij in hun verhaal opvalt is de zeer praktische insteek waardoor iedereen in de praktijk lekkerder kan werken en de patentgerichtheid. Alles waar patienten over moppert wordt genoteerd en frequent besproken om verbeterpunten uit te halen. In de 'mopperpot' (glazen pot op de toonbank) wordt een witte bal gestopt telkens als een patient ergens over gemopperd heeft en een oranje bal als een compliment is gegeven. Mooi voorbeeld van 'visueel management' en prikkelen om te verbeteren.

Nu geven ze zelf ook een compleet boek uit over hun ervaringen met 'LEAN in de huisartsenpraktijk' die ze lanceren met een boekpresentatie op donderdag 26 maart in Utrecht. Zie hieronder voor meer informatie over de bijeenkomst en hoe je je ervoor kan aanmelden. 

Ik hoop dat we in de toekomst steeds meer procesverbeterinitiatieven in de keten gaan zien. Dat nu steeds meer ziekenhuizen, care instellingen en huisartsenpraktijken dezelfde taal, methodes en principes gaan hanteren kan de kans op succesvolle ketenprojecten aanzienlijk vergroten. Mooie ontwikkeling!


zondag 11 januari 2015

Wat maakt aandachtig luisteren moeilijk?

De belangrijkste methode van Lean denken is (wat mij betreft) besloten in de vraag 'waarom?'. De actie in reflectie op je handelen en vanuit bewustwording en nieuwe inzichten vaak kleine en soms grote veranderingen testen.

Aangezien ons werk veel om cummunicatie draait en de helft daarvan (ruwweg) luisteren betreft is het een interessante vraag hoe je aandachtig luistert. En hoe je op datgene wat je hoort reageert. Twee gevoeligheden vind ik bijzonder interessant.

zondag 4 januari 2015

Mijn blog in 2014: een overzicht

Mijn blog had in 2014 ongeveer 2.500 lezers per maand. Sinds ik in 2009 begonnen ben is op mijn blog 330.000 keer een pagina bekeken door 70.000 'unieke bezoekers'. 300 mensen volgen het per e-mail, 350 per RSS feed en 900 via Twitter. Internet blijft een mooi medium om gedachten te delen.

De best gelezen blogberichten die ik in 2014 geschreven heb:
Verdediging van mijn proefschrift

 1. Mijn proefschrift is goedgekeurd!
 2. Verdediging promotie
 3. Lean thuis
 4. Observaties en tips voor het Verbeterbord
 5. Mini-symposium lancering praktijkboek 'Verder met lean in de zorg'
 6. Valkuilen en tips bij coachen op een Kaizen
 7. Hoe zorg je dat mensen tijd hebben om te verbeteren?
 8. Kernoorzaken van gebrekkige processen
 9. Herdefiniering 7 vormen van verspilling
 10. Reflectierapport: "Ik merkte dat ik minder initiatief ging nemen"

De best gelezen blogberichten sinds ik begonnen ben:

zondag 21 december 2014

Terugblik symposium + boek is uit!

Afgelopen woensdag vond het mini-symposium 'Verder met lean in de zorg' plaats ter lancering van het gelijknamige boek. Zie hier voor het programma. Ik heb intens genoten. De zaal was vol en de sfeer was goed. Aan de presentaties en discussies merk je dat de toepassing van lean in de zorg volwassen is geworden. We zijn niet meer bezig om een nieuwe insteek te begrijpen, we zijn niet meer bezig met het te vertalen naar de zorg, we zijn aan van elkaar aan het leren hoe we het goed werkend krijgen. Ook zie je dat steeds meer eigen benaderingen ontstaan, waar lean vermengd wordt met andere methoden en uitgangspunten. Een zeer goede ontwikkeling, zolang we maar niet te opportunistisch elementen uit lean pikken en combineren zonder goed te begrijpen hoe een en ander samenhangt, want juist in de samenhang zit de kracht.

Het boek 'Verder met lean in de zorg' is uit!


Het boek is vanaf nu dus te koop! Als vanouds staat het vol met praktijkverhalen, maar dit keer staan er ook meer verdiepende en reflecterende hoofdstukken in. Zie hier voor de inhoudsopgave en zie hier voor de site van de uitgever, maar het is ook te koop bij alle gangbare kanalen, zoals bol.com, managementboek.nl etcetera. De 60 zorginstellingen die lid zijn van het netwerk Lidz kunnen het de komende drie maanden met korting bij de uitgever kopen. Zie hier voor meer informatie (inloggen vereist). Het is waardevol als je bij de online kanalen een beoordeling en eventueel recensie wilt achterlaten.

Wat mij opviel op het symposium:

zaterdag 13 december 2014

Gastblog: Kan ‘lean’ zorgen voor een daling in het ziekteverzuim?’

Deze week een gastblog van Jorieke Casteleijn. Jorieke is Adviseur Gezondheidsmanagement bij Zilveren Kruis Achmea en was als programmamanager tussen 2011 en 2013 een belangrijke spil in het netwerk Lean in de zorg. We hadden onlangs weer contact en een leuke discussie over het snijvlak tussen lean en haar huidige werkzaamheden over gezondheidsmanagement in organisaties. Jorieke heeft dit uitgeschreven in onderstaande blog.

‘Kan ‘lean’ zorgen voor een daling in het ziekteverzuim?’ 
Door Jorieke Casteleijn
Een vraag die mij als Adviseur gezondheidsmanagement bezighoudt. Begin dit jaar verliet ik het Lidz netwerk waar ik als programma manager bezig was met kennisdeling over lean in de zorg. Ik ben nu adviseur gezondheidsmanagement bij Zilveren Kruis Achmea en help werkgevers (met een Zilveren Kruis collectief) bij thema’s en beleid rondom gezondheidsmanagement (het gezond houden van personeel). Nederland moet steeds langer doorwerken en Zilveren Kruis wil een rol pakken als het gaat om preventie en duurzame inzetbaarheid.

zondag 7 december 2014

Vragenlijst voor onderzoek naar Lean in de zorg

Zojuist heb ik een wetenschappelijke enquete ingevuld naar de toepassing van Lean in de zorg. Leuk om te doen, zet je altijd even aan het denken. Neem een gewetensvraag als (uit mijn hoofd): Werkt uw ziekenhuis met een ziekenhuisbrede strategie om Lean integraal werkend te krijgen? Ik heb 'ja' geantwoord, maar het is wel een interpretatie kwestie. We hebben namelijk zeker een ziekenhuisbrede strategie ten aanzien van Lean. Maar of die integraal is? Als je de lat zo hoog legt als: om tot iets als een ziekenuisvariant van het Toyota Production Systeem te komen? Zover zijn we nog niet.

zondag 30 november 2014

Compleet programma mini-symposium boeklancering 'Verder met lean in de zorg'

Het mini-symposium op 17 december voor de lancering van het nieuwe praktijkboek 'Verder met lean in de zorg' is al vol! Inmiddels is ook het programma compleet, zie hieronder. Het belooft een mooie middag te worden.

Mini-symposium Verder met lean in de zorg
Lancering 3e Lidz praktijkboek, 17 december 2014

13:00u           Ontvangst
13:30u           Inleiding op het programma door uw dagvoorzitter
                        Marja Ho-Dac, internist-nefroloog, Zaans Medisch Centrum
13:40u           Een kankerverhaal vanuit het perspectief van een patiënt
                        Ab Hermans
13:50u           Waarde en waarden
Gesprek tussen Jeff Kaas, ondernemer uit Seattle, met twee medewerkers en Jacob Caron, Orthopaedisch chirurg en Marcel Boonen, Hoofd Orthopedie, met een verpleegkundige uit het St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis.
14:10u           Proces rond cytostatica loopt beter dankzij lean
                        Marleen Kempers, ziekenhuisapotheker AMC
14:20u           Lean in een huisartsenpraktijk
                        Ulrich Schultz, huisart in huisartsenpraktijk Schultz en van de Kerkhof
14:30u           Elke lean reis is anders
Marc Rouppe van der Voort, manager Lean en Zorglogistiek, St. Antonius Ziekenhuis
14:40u           Hoe verder?
                        Jos Benders, gasthoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven
14:50u           Reflectie en open discussie met de zaal
                        Marja Ho-Dac, internist-nefroloog, Zaans Medisch Centrum
15:00u           Pauze
15:30u           RONDE 1 Parallelsessies & Meet-the-author gesprekken
16:15u           RONDE 2 Parallelsessies & Meet-the-author gesprekken
17:00u           Borrel


Parallelsessies & meet-the-author gesprekken

maandag 24 november 2014

Lean Koffie met Mark Graban

Begin november was Mark Graban in Nederland voor een congres en hij was ook een dag in het Elisabeth en een dag in het Antonius. Klik hier voor zijn befaamde blog en de boeken die hij gepubliceerd heeft. Op de foto hieronder zie je een uitwisseling met een verpleegkundig teamleider op onze afdeling MDL/GE. Op de vraag waarom ze Lean en Kaizen belangrijk vindt riep ze spontaan: 'omdat continu verbeteren in onze genen zit!'. Mooi antwoord.

Op 3 december hebben we een leuke, leerzame uitwisseling met Lidz leden georganiseerd. De vorm die Mark koos was leuk en mooi congruent met de Lean principes, hij noemde het 'Lean Coffee'. Het werkt als volgt:

maandag 17 november 2014

Artikel over lean op een verpleegafdeling

Onlangs verscheen in het verpleegkundig tijdschrift BijZijn-XL een leuk artikel van Marc Kappers over lean op een verpleegafdeling van het Medisch Centrum Alkmaar. Klik hier voor de link naar het blad en hier voor de pdf versie van het artikel. Het artikel heet 'In één jaar lean', wat een prikkelende titel is. Je kan stellen dat je nooit 'lean' kan zijn aangezien lean juist voor 'continu verbeteren staat', maar de titel verwijst er denk ik naar dat je met goede begeleiding in één jaar een basis kunt hebben staan om continu verder te verbeteren.

De beste tip in het artikel komt wat mij betreft van Marc Kappers.

woensdag 12 november 2014

Update programma 17 december mini-symposium

Het belooft een mooie middag te worden op 17 december als we het nieuwe Lidz praktijkboek Lean in de zorg lanceren (klik hier voor meer informatie daarover). Wacht niet te lang met aanmelden, want er zijn nog maar 40 plaatsen vrij. Over het programma kan ik alvast de volgende tipjes van de sluier oplichten:
 • Dagvoorzitter is Marja Ho-dac, internist-nefroloog, voorzitter medisch stafbestuur van het Zaans Medisch Centrum en mede auteur van het hoofdstuk over Lean bouwen in het nieuwe boek.
 • Ab Hermans vertelt over zijn ervaringen als patiënt om scherp te stellen waar we het allemaal voor doen.
 • Op het podium gaan enkele auteurs met elkaar in gesprek over waarde voor patiënten en waarden in de organisatie. De auteurs zijn:
  • Jeff Kaas uit Seattle. Hij is toevallig in Nederland die week. Jeff is een belangrijke inspiratiebron voor meerdere ziekenhuizen voor Lean en specifiek voor Kaizen door zijn bezoeken in de afgelopen drie jaar. Klik hier voor meer informatie over Jeff. De titel van het interview in het boek met Jeff is 'Work should feel like hobby'.
  • Jacob Caron, orthopedisch chirurg en Marcel Boonen, Hoofd Orthopedie, beide van het St.Elisabeth ziekenhuis hebben een hoofdstuk geschreven dat heet 'Blijvend groeien'. Hierin zetten ze mensen centraal door 'lean' en 'lief' samen te brengen voor zowel de patiënt als de zorgverlener.
 • Ulrich Schultz, huisarts in huisartsenpraktijk Schultz en van de Kerkhof vertelt over de toepassing van Lean in een huisartsenpraktijk
 • Marleen Kempers, ziekenhuisapotheker AMC, vertelt hoe het proces rond cytostatica beter loopt dankzij lean en hoe ze met continu verbeteren verder gaan.
 • Jos Benders, gasthoogleraar Katholieke Universiteit Leuven en ikzelf, Marc Rouppe van der Voort, manager Lean en Zorglogistiek in het St Antonius Ziekenhuis zullen als redactie de gelegenheid niet laten liggen om ons perspectief te vertellen op de zoektocht naar de kern van de zaak.
 • Daarnaast zijn er parallelsessies en 'meet-the-author' gesprekken: