dinsdag 15 september 2015

Verspilling voelen

Dit keer een gastblog van Marcel Boonen, Hoofd Orthopedie in het St. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. In de jaren dat ik het het Elisabeth heb gewerkt heb ik veel gewerkt met Marcel en zijn afdeling en heb ik daar veel van geleerd. Marcel houdt een mooie blog bij 'Vanuit verpleegkundig perspectief' en hieronder heb ik zijn laatste blogpost gekopieerd (zie hier voor het origineel). Deze blogpost spreekt mij in het bijzonder aan omdat het wat mij betreft gaat over de sleutel tot een duurzame toepassing van de lean principes. Het doet me ook denken aan wat ik geleerd heb van Jeff Kaas (zie hier voor een van mijn posts over zijn bezoeken en hier voor een van Marcel). Jeff benadrukte telkens dat verspilling in essentie alles is wat als een 'last' ('burden') voelt. Mooie insteek.

Verspilling voelen


imageNike en de afdeling orthopedie leren van elkaar door ervaringen te delen op het gebied van lean.

Afgelopen week kreeg de afdeling orthopedie bezoek van een internationaal gezelschap van de firma Nike. Nike is al vele jaren bezig met procesoptimalisatie en zet hier sinds 2008 de leaninstrumenten bij in. Aan het eind van hun bezoek kregen wij feedback van onze gasten.

Zij waren erg onder de indruk van hoe wij standaard leiderschap hebben vorm gegeven en zagen dat terug in de manier hoe medewerkers de leaninstrumenten gebruiken en daarin worden begeleid door de leidinggevenden. Zij gaven aan dat zij op allerlei manieren het concept van ‘leidinggeven zonder bevelen’ hebben waargenomen in onze praktijk.

Ons betoog over het feit dat verspilling leren voelen misschien nog wel belangrijker is dan verspilling leren zien greep hun aandacht. Zodra een medewerker tijdens het werk geïrriteerd raakt of boos wordt moet dit door de leidinggevende niet worden veroordeeld of bestraft maar moet je de medewerker bevragen. De vijf maal ‘waarom’ vraag moet zorgen dat de medewerker bij de kern van de irritatie of boosheid komt. Onze ervaring leert dat medewerkers dan vaak niet enkel tot een betere probleemformulering komen maar ook intrinsiek gemotiveerd aan de slag gaan met het probleem.

Nike heeft ons geleerd dat we meer aandacht moeten hebben voor het meten van onze progressie. Op korte termijn zullen wij uitgenodigd worden om Nike te gaan bezoeken en kunnen wij bij hen de kunst van het meten afkijken.

zondag 6 september 2015

Sturen op uitkomst van zorg: vast onderdeel van onze toekomst

In ons ziekenhuis hebben we als lange termijn doel voor de toepassing van lean geformuleerd:
Proceskwaliteit verbeteren ten gunste van aantoonbaar betere zorg
Het lastige is dat we in de zorg vaak nog niet eenduidig zicht hebben op hoe goed de zorg is en dus moeilijk procesverbetering daar systematisch aan te koppelen is. Daar wordt de laatste jaren echter hard aan gewerkt in de zorg en ik ben trots op de voortgang die we in het Antonius hierop maken. Ik was op de hoogte van enkele grote programma's, zoals Meetbaar Beter indrukwekkende voortgang boekt.  Op ons intern symposium van 9 juli presenteerden daarnaast echter ook een tiental specialisten van de voortgang die zij boeken in hun eigen praktijk. Het was opvallend hoe vanzelfsprekend een groot aantal specialisten vanuit allerlei specialismen het inmiddels vindt dat de uitkomsten van hun zorg zichtbaar worden en dat ze graag met hun collega's onderling vergelijken om de verbeterpotentie naar boven te halen.

Dit biedt goede hoop dat we in die analyses ook procesverbetermogelijkheden identificeren en we lean meer direct kunnen inzetten om uitkomsten te verbeteren. Inmiddels lopen de eerste initiatieven hiervoor in het Antonius. Een ontwikkeling die me aan het hart gaat.

De leden van onze Raad van Bestuur plaatsen regelmatig blogposts op ons intranet. Na het symposium plaatste Dirk Schraven onderstaande blogpost over het sturen op uitkomsten van zorg.

                                                                           

Sturen op uitkomst van zorg: vast onderdeel van onze toekomst

Dirk Schraven, RvB St. Antonius Ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein, interne blog

Donderdag 9 juli organiseerden we de tweede editie van ons symposium: Uitkomsten van onze zorg. Daar bespreken we jaarlijks de resultaten die we behalen met het inzichtelijk maken en verbeteren van de uitkomsten van onze zorg.

Ik vond het een geweldig inspirerende avond. Bevlogen artsen vertelden elkaar op welke manier ze hebben geprobeerd de uitkomsten van zorg op hun subspecialisme inzichtelijk te maken, en welke inzichten en acties daaruit volgen. Op allerlei terreinen, variërend van blaaskanker tot eetstoornissen, werden resultaten gedeeld. Transparant, met alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, maar in het geloof dat hiermee de kwaliteit van zorg gediend is. Ook een paneldiscussie over de vaak lastige route naar inzichtelijke data en een inspirerende spreker van de Xpert Clinic* (kliniek gespecialiseerd in hand- en polszorg) over hun ervaringen stonden op het programma. En tot slot de prijsuitreiking van onze eerste St. Antonius Uitkomstprijs**, die verdiend naar Leon Timmerman ging voor zijn resultaten op het gebied van het verbeteren van de postoperatieve pijn. Kortom: een mooie mijlpaal op onze weg naar steeds betere uitkomsten van zorg!

woensdag 2 september 2015

Jaarcongres Lidz: Welke rol neem jij?

15 oktober is het weer zover: het jaarcongres van Lidz! Inmiddels de 5e schat ik en tot nu toe elk jaar vol met 300 tot 350 deelnemers. De inschrijvingen zijn gisteren gestart, dus nog even afwachten of het weer zo snel vol raakt. Het congres wordt door de leden zelf georganiseerd en inhoudelijk ingevuld en bestaat dit jaar uit:
 • Florien Zuiderwijk (Tergooi)
 • Jannet Saarloos (St. Antonius Ziekenhuis)
 • Marije Stoffer (Radboudumc)
 • Tosca Klinkenberg (Zorggroep Almere)
 • Miriam van Hattum (Coördinator Lidz)
 • Milene du Burck (Bureau Lidz)
 • Daphne la Haye (stagiair Lidz)
Het thema is: Welke rol neem jij? Een mooie insteek, die zowel past bij de groeiende aandacht voor leiderschapsontwikkeling ten behoeve van de verbetercultuur. En dat gaat zowel om leiderschap van leidinggevenden als leiderschap van professionals op verander- en ontwikkelprocessen. De locatie past mooi: Fulcotheater in IJsselstein. En doordat het zo dicht bij ons ziekenhuis is kunnen we de 'gemba's' (afdelingsbezoeken) in ons ziekenhuis organiseren. 

Hieronder volgt het programma, zie hier voor de pdf.. Deelname is alleen mogelijk voor Lidz leden (zie hier voor de lijst van leden en hier om je in te schrijven (inloggen vereist)). Maar voor iedereen met interesse voor lean in de zorg geeft het programma een aardige weergave van wat er momenteel leeft.

dinsdag 28 juli 2015

Artikel n.a.v. VS studiereis: Lean zien is lean doen

Aan de Texas studiereis (zie hier voor meer informatie) heeft naast Zaans MC, Westfries Gasthuis en het St. Antonius Ziekenhuis en de VvAA ook een journalist deelgenomen: Marcel van Dijk. Hij heeft voor het blad Arts en Auto een leuk artikel erover geschreven: "Lean zien is Lean doen". Zie hier voor het artikel op de website van Arts en Auto, daar is het ook als pdf te openen.

In mijn vorige blog schreef ik dat het meest inspirerende voor het St. Antonius het 'daily management' is geweest. In dit artikel lees je dat dat ook voor de andere deelnemers het meest inspirerend is geweest. Wat je op zo'n reis ook goed ziet is de kracht om als een groep deel te nemen. Per ziekenhuis werkt dat goed omdat je tijdens de reis alles samen verwerkt en vertaald naar de praktijk. Daarbij helpt het enorm dat zowel artsen als bestuur of management er bij is. Mensen kwamen persoonlijk geinspireerd terug, maar bovendien als groep met een actieplan. Erg krachtig. Ook was het erg zinvol om als verschillende ziekenhuizen / zorginstellingen deel te nemen. Dat vergroot de diversiteit van interpretaties en ideeen voor toepassingen. Bovendien stimuleert het omdat je ziet hoe de denkrichting die je met je eigen groep ontwikkeld past in een grotere ontwikkelrichting die we als zorg aan het doormaken zijn. 

Wat je mooi bij het kopje ziet in het artikel bij Marja Hodac, Internist-nefroloog van het Zaans MC: "Vol passie verbeteren"

vrijdag 24 juli 2015

Belangrijkste les VS studiereis: daily management

Begin juni vond de Lean studiereis naar Texas plaats. De organisatie lag in de handen van Lidz met VvAA Quality Time. De deelnemers waren Zaans MC, West Fries Gasthuis, St. Antonius Ziekenhuis en VvAA directie zelf. Zie hier voor het programma van de reis, hier voor de leerdoelen die we vanuit het Antonius vooraf hebben opgesteld en hier voor de takeways van het congres die we bezocht hebben.
De groep met host Mark Graban bij Toyota Texas
Wat zowel tijdens de bezoeken aan Toyota, de ziekenhuizen als ook het congres tot de meeste ideeen, enthousiasme en uitwerking leidde was wat de Amerikanen 'daily management' noemden. We zagen voorbeelden hoe de RvB met de managers, de managers met de hoofden en de leiding met de werkvloer dagelijks besprekingen houden. Die besprekingen zijn inhoudelijk (deels) aan elkaar gekoppeld. Degenen die Scania bezocht hebben zullen het daar ook gezien hebben. Mooi om het ook in een ziekenhuis te zien.

Wat daarbij in het bijzonder opviel was dat ze actuele data van gisteren gebruikten, ook op RvB niveau (!). Er hingen ook grafieken met data van vorige week of vorige maand, maar ook met stift bijgewerkte aantallen van gisteren. Afwijkingen leiden direct tot een interpretatie en waar nodig actie. Hiervoor is veel ervaring nodig wat normale afwijkingen zijn en waar actie op nodig is.

Tweede wat opviel was dat ze makkelijk opwaarts en zijwaarts escaleren naar de besprekingen van hogere leidinggevende niveaus of dezelfde besprekingen van andere afdelingen. Ze kennen drie niveaus:

 • Tier 1 Teams op de werkvloer
 • Tier 2 Leiding met management
 • Tier 3 Management met bestuur

Op zich is de opzet niks nieuws, diverse ziekenhuizen zoals het ziekenhuis die we bezocht hebben en bijvoorbeeld ook Thedacare doen dit al jaren. Nieuw is wel dat het nu alom gedaan wordt door de gevorderde ziekenhuizen in de VS en dat ze het op het congres presenteerden als een vanzelfsprekende stap die je moet zetten als je een paar jaar met continu verbeteren bezig bent.

vrijdag 10 juli 2015

Mooie ontwikkeling: zelfroosteren

Zie artikel hieronder over zelfroosteren bij zorginstelling Schakelring in 'De zorg'. Mooie ontwikkeling waar we in het Antonius ook mee experimenteren. Nieuwe internet gebaseerde software maakt het ook veel makkelijker. Past goed bij het ontwikkelen van een continu verbetercultuur en de regelruimte meer in het team leggen.

maandag 15 juni 2015

Healthcare transformation summit - takeaways

Twee weken geleden waren we met een groep Nederlandse zorginstellingen op de Lean Healthcare Transformation Summit. Ik zal een andere keer meer schrijven over wat we geleerd hebben in die weekop de summit en bij diverse bezoeken. Hieronder echter alvast een 'takeayway' van Mike Stoecklein, een van de Amerikaanse deelnemers. Klik hier voor zijn originele blogpost. Het boek wat hij als eerste noemt heb ik inmiddels de eerste twee hoofdstukken van gelezen en dat was inderdaad een goede start. Tot zover een aanrader dus.

Best Conference Ever! – Till Next Year (2015 Edition)

There were lots of great things about the Summit.  Most of the key take-aways were hit by Jim Womack in his closing keynote presentation which he titled “Moving On With Mended Management.”  I’ll try to summarize with a “top 10″ list:
10.  The title is based on John Toussaint’s latest book Management On The Mend, which was given to summit attendees.  Jim advised everyone to take Friday off, read the book on the flight home (it works below 10,000 feet), and form a plan on Monday.  This book contains ammunition for deniers, resisters and anchor draggers.
9. Jim described his efforts to find a doctor for his own healthcare needs (RFP for Jim’s eye).  One physician wanted to schedule the appointment and procedure at his (physician’s) convenience.  When Jim asked the 2nd physician about his outcome data, the physician said that he didn’t need it (or have it?)  He boasted that he was a “Harvard-trained” doctor.  “So am I!” claimed Jim (where he got his Ph.D.)  Dr. #3 was apparently the one who invented the procedure that Jim needed, but he did that 40 years ago and is now over 80 years old.  Jim pointed out that it was easier to get data to help his daughter buy a used car than it was for him to get data to choose physician.
8. “You can treat a patient with drugs”, Jim said, “but drugs don’t get at the root cause.”  Jim admitted that he has been a “drug-pusher” in the lean world.  He told people they needed to do kaizens, then more kaizens, then more.  All these tools (add in A3, 5S and others) won’t do it.  What IS needed is a behavior change in management.  (But prescribing drugs is easier, so we tend to do that.)
7. Jim shared a useful resource to deal with the “anchor draggers” who say that lean thinking won’t work in healthcare.  Planet-Lean.com has some useful information for everyone, whether the application is healthcare or any other application.
6, As far as what is yet to be done in healthcare, Jim reminded us that the “authority of lean is your experimental findings.”  So, we need to keep experimenting.  There needs to be more experiments with the payers of healthcare.
5. We need more yokoten, which is more than “spread.”  You can spread anything, like fertilizer or bad ideas.  The people trying to spread need to understand what they are doing.  You can’t spread something you don’t understand.  Jim also advised against “industrial tourism.”  A visit for an hour or a day won’t do it and actually produces more harm.  Yokoten requires adaptation (one-size-fits-all only works with socks).
4. Modern management (Jim called it Sloan management) will continue to produce more MBAs who will produce more KPIs and this will only produce the “triple M” (more meaningless measures).  This will only delay progress and actually works against our efforts.  When bonuses are tied to results, people will find a way to get the numbers.
3. Jim talked about addressing a group of graduating physicians at Harvard Medical School.  He asked them, “what have you learned?”  One graduate said, “I learned how to become a workaround genius.”  That’s the current state.  Our system of education produces skills for workarounds.
2. Regarding a question about what to do with senior managers who don’t understand or are resistant, Jim pointed out that their behavior may be due to not understanding or due to fear.  People in management (nobody really) wants to look foolish.
1. Jim’s final thought for the 600+ who were convened for the Summit was this – “You don’t need luck.  But you do need perseverance.”

vrijdag 29 mei 2015

Leerdoelen studiereis VS

Volgende week gaan we met 18 man uit drie ziekenhuizen (Zaans MC, West Fries Gasthuis en het Antonius) en VvAA op studiereis naar San Antonis en Dallas. We bezoeken Toyota, twee ziekenhuizen en het jaarlijks Lean Healthcare Transformation Summit met vele ziekenhuizen.

Vorige week hadden we een voorbereidende bijeenkomst en daaruit kwamen onder andere de hierna volgende leerdoelen. Waar zou jij leergierig naar zijn?

 • Hoe artsen (mede) in de lead brengen tv procesverbetering? Hoe kunnen artsen de vertaalslag maken naar hun dagelijkse praktijk?
 • Hoe procesverbetering directer koppelen aan verbetering van uitkomsten van zorg / aantoonbaar betere zorg?
 • Hoe kunnen we afdelingsoverstijgende problemen sneller en in kleinere stapjes aanpakken? Hoe lean gebruiken om de organisatie flexibeler, wendbaarder te maken?
 • Hoe bepaal je wanneer je in kleine stapjes een proces verder blijft optimaliseren of dat je een keer terug gaat naar de tekentafel?

zaterdag 16 mei 2015

Boekbespreking Verder met lean in de zorg

In december brachten we ons 3e praktijkboek 'Verder met lean in de zorg' uit, klik hier voor meer informatie. Onlangs plaatste Jaap van Ede een boekbespreking op zijn website www.procesverbeteren.nl. Hieronder volgen enkele stukjes uit de boekbespreking, klik hier voor de volledige boekbespreking (= nog een stuk uitgebreider). Ik heb vooral de kritische kanttekeningen eruit gelicht, die bieden aanknopingspunten om van te leren. Wat vindt jij?

“Verder met Lean in de zorg” toont state-of-the-art procesverbetering in ziekenhuizen
Lief verbeteren, mét een missie
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofredacteur procesverbeteren.nl, 28-04-2015
Het boek “Verder met Lean in de zorg” bestaat uit een groot aantal losse artikelen, geschreven door zorgprofessionals uit diverse ziekenhuizen. Voor mensen die onbekend zijn met Lean is het lastig dat een rode draad ontbreekt. Voor de rest geeft het boek de state-of-the-art betreffende Lean in de curatieve zorg goed weer. 
...........
Meer flow in het werk is - en blijft - letterlijk en figuurlijk het doel bij de toepassing van Lean. Cruciaal is dat er niet primair op besparingen wordt gefocust, maar op betere en efficiëntere zorg. De resultaatgerichte en ‘technische’ aanpak die de ziekenhuizen in het begin toepassen, levert aanvankelijk best goede resultaten op. Na enkele jaren zie je echter een stagnatie. Er wordt een soort plafond bereikt, en de onvrede neemt toe. 

Hieronder een aantal signalen daarvan die ik oppikte uit het boek, en die ik aanvulde met de ervaringen uit het grote aantal zorgcases:
 • De verbeterinitiatieven sluiten niet op heldere wijze aan bij de missie. De vraag rijst daardoor: Waarom doen we dit eigenlijk?
 • Er is weinig aandacht voor afdelingsoverschrijdend en instellingsoverschrijdend verbeteren.
 • Initiatief van ‘bottom-up’ blijft beperkt. Niet iedereen doet enthousiast mee.
 • De procesverbetering wordt als te ‘klinisch’ ervaren. Waardering voor het geven van ‘warmte aan de patiënt’ ontbreekt, evenals feedback van de patiënten. Is het nog wel leuk?
 • Ook de invulling van Lean zelf is te klinisch. Er is te veel focus op het inzetten van tools zoals value stream mapping, terwijl die geen doel zijn maar slechts een middel.
 • Er bestaat geen systeem om probleemoplossing en competentie-ontwikkeling te stimuleren.
 • Er bestaat geen systeem voor het opvolgen van problemen, die de mogelijkheden van de werkvloer te boven gaan.

zondag 26 april 2015

Dromen


Elke dag staat op de achterpagina van de NRC mijn favoriete stukje: 'ik@nrc.nl' waarbij lezers een recente ervaring delen. Op 18 april stond er onderstaand stukje in:


Dromen

Naast mijn studie rechten werk ik een dag in de week op Schiphol. Ik raak er in gesprek met Joseph, een van de schoonmakers. Hij vraagt me: „What are your goals and dreams in life?” 
Ik vertel over mijn droom om ooit onderdeel uit te maken van de zittende magistratuur, maar dat het niet eenvoudig is om rechter te worden.
Beschroomd vraag ik hem, schoonmaker op Schiphol, wat zijn dromen zijn. Joseph lacht hoofdschuddend: