woensdag 24 april 2013

Artikel: The Promise of Lean

Onlangs publiceerde John Toussaint met Leonard Berry het artikel 'The Promise of Lean in Health Care' in Mayo Clinic Proceedings 2013;88(1):74-82. John is arts en jarenlang CEO geweest van ThedaCare health system die indrukkende vorderingen maakt met de toepassing van de lean principes.

Het artikel geeft een mooi overzicht van de kern van lean en illustreert het met concrete voorbeelden. Klik hier voor het hele artikel. Ze beschrijven zes principes die de essentiele dynamiek van lean weergeven:
  1. Lean is an attitude of continuous improvement
  2. Lean is value-creating
  3. Lean is unity of purpose
  4. Lean is respect for the people who do the work
  5. Lean is visual
  6. Lean is flexible regimentation (standaardisatie)
Een mooi lijstje om op twee manieren te gebruiken:
  1. Waar staan we per principe?
  2. Leidt onze veranderstrategie tot voldoende voortgang op elk principe?
In het Elisabeth hebben we eerst vooral op principe 1, 4 en 5 geinvesteerd. Principe 2 en 3 zag je gaandeweg ontstaan doordat lean steeds meer geintegreerd raakt in alles wat we doen. Principe 6, standaardiseren, gebeurt ook steeds meer. Dat lijkt me ook de logische volgorde: eerst procesproblemen beter leren zien (principe 1 en 5) en vanuit analyse en inzicht ontstaat principe 6: flexibele standaardisatie als een van de oplossingsrichtingen. Als je daar te vroeg mee begint roep je onnodige discussies op over professionele autonomie die de voortgang alleen maar tegenwerken. 

Het punt van 'flexibele standaardisatie' is iets wat meer aandacht verdient. Het wordt overal genoemd, maar lukt het in de praktijk? Worden zorgpaden, protocollen etc. continu bijgesteld als nieuwe inzichten ontstaan? Ik vrees dat we vanuit de lean toepassingen nog onvoldoende uitgevonden hebben hoe we voorkomen dat onze werkwijzen om te standaardiseren enerzijds ze te statisch (= disfunctioneel) zijn en anderzijds in de praktijk tot allerlei workarounds leiden.

Enkele interessante quotes uit het artikel:
'Lean is a journey, not a destination. Unlike specific programs, lean has no finish line.'

zaterdag 13 april 2013

Presentatie Frits van Merode: 'Healthcare meets industry'

Op 26 maart gaf Frits van Merode een presentatie over wachtlijsten en logistiek in de Nederlandse zorg op het congres 'Healthcare meets industry' van EVO. Frits is hoogleraar patientenlogistiek en operations management aan de Universiteit Maastricht en lid van de Raad van Bestuur van Universitair Medisch Centrum Maastricht UMCM+ (en promotor van mijn promotieonderzoek).
Frits van Merode
Klik hier voor de sheets van zijn verhaal.
 Enkele uitspraken vielen mij in het bijzonder op:
"Ziekenhuizen kennen een kris-kras logistiek. Gevolgen: patiënten wachten, apparatuur wacht, dokters en personeel wacht, verpleegkundigen knopen de eindjes aan elkaar" (onderstreping door mij)

Dat in de logistiek voor patiënten uiteindelijk het allemaal nog redelijk gaat heeft meer te maken met de extra inzet van zorgverleners dan omdat we het goed georganiseerd hebben. Ja, ziekenhuizen zijn zeer complexe organisaties. Maar hoeveel energie hebben we er tot nu toe in gestoken om die ingewikkelde patiëntenlogistiek te optimaliseren? Wel wat, maar niet veel. De industrie is meestal minder ingewikkeld en hun producten zijn voor de maatschappij meestal aanzienlijk minder belangrijk, toch hebben zij het beter georganiseerd en zijn hun processen veel betrouwbaarder dan die van ons. Gelukkig knopen verpleegkundigen en andere individuele zorgverleners de eindjes aan elkaar, maar dat moeten we toch beter kunnen organiseren.(zij kunnen overigens evenveel leren van ons niveau van kennis en kunde en van de relationele kwaliteit, maar dat is een ander verhaal).
"De meeste lean projecten in de zorg richten zich op waste reductie"
"Wat is lean? Een dieet of levenswijze?"

zondag 7 april 2013

Neem patient mee naar symposium 12 juni!

De kern van lean is het leveren van meer waarde door het mogelijk te maken dat iedereen altijd overal verspilling uit de processen kan verwijderen. Verspilling kun je pas zien als je waarde scherp ziet. Een reëele valkuil die ik vaker zie gebeuren is echter dat de focus op het verwijderen van verspilling komt te liggen en begrip van waarde uit het oog verloren wordt. Een 'simpele' interventie om dit te voorkomen is patiënten actief te betrekken bij het verbeteren van processen. Voor de hand liggend is dan ook op het symposium Lean denken en doen in de zorg op 12 juni patiënten uit te nodigen. 
Daarom nodigen we alle deelnemers uit gratis een patient die momenteel van jezelf of op je afdeling zorg ontvangt of onlangs ontvangen heeft als introducée aan te melden. 
Dit kan eenvoudigweg door een e-mail te sturen (zie inschrijfformulier) met de gegevens van de patiënt. Patienten nemen verder op de dag deel zoals alle deelnemers, maar hoeven dus geen deelname te betalen.

Suggesties:

zaterdag 6 april 2013

Interview in Kwaliteit in Zorg

Onlangs stond in het tijdschrift Kwaliteit in Zorg (KiZ 2013;1) een interview met Jannes Slomp (lector Lean/World Class performance aan de hogeschool van Arnhem Nijmegen) en mij over onze visie op en ervaringen met lean in de zorg.Klik hier voor het hele artikel (je kan het vanaf daar zowel online lezen als downloaden). Hieronder enkele quotes uit het artikel:

Hoe zijn jullie ooit met lean in aanraking gekomen?
Marc Rouppe van der Voort: ‘Op het CBO, zo’n twaalf jaar geleden, heb ik met Stan Janssen op een van onze symposia een spreker uitgenodigd die vanuit het bedrijfsleven uitlegde wat lean was. Ik vond het helemaal niks. Negatief, koud en kostengericht. Het klonk naar waarom ik juist uit het bedrijfsleven naar de zorg was overgestapt, namelijk de kwartaalcijfers voor anonieme aandeelhouders opkrikken. Ik heb toen met Stan in het CBO het standpunt ingenomen dat we niks met lean moesten willen doen(!).

Toen Huub Backes van de Maastro Clinic Stan en mij vroeg om te helpen het lean/Toyota Productie Systeem toe te passen op hun bedrijfsvoering, zei ik dat ik daar niet in geïnteresseerd was. Huub begon te lachen en gaf mij het boek The Toyota Way met de suggestie dat eerst eens te lezen. Mijn ogen gingen open. Toyota is juist duurzaam, langetermijngericht. Verspilling verwijderen is niet om de kwartaalcijfers te verbeteren, maar is onderdeel van een waardegerichte filosofie die appelleert aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, klantgericht kwaliteitsdenken en het voortbestaan op de lange termijn van de organisatie. Ik was om.