vrijdag 23 september 2011

Artikel: Verpleegkundigen gelukkiger door lean

Van de week verscheen een artikel op Nu.nl met als titel: 'Verpleegkundigen gelukkiger door nieuwe management-filosofie'. Het is een enthousiasmerend stuk over de toepassing van lean op een verpleegafdeling in het St. Jansdal Ziekenhuis. Zie hieronder voor het artikel en het begeleidend filmpje.‘Verpleegkundigen gelukkiger door nieuwe management-filosofie’
nu.nl 19-09

HARDERWIJK – Verpleegkundigen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben meer plezier in hun werk sinds de komst van de managementfilosofie

LEAN.
Een halfjaar geleden zijn twee afdelingen van het ziekenhuis gestart met een afgeleide van de LEAN-methode, voor de verpleegkundigen genaamd ‘productive ward’. Het ziekteverzuim ging van 7,94 naar 3,99 procent.
Het tevredenheidscijfer op deze afdelingen steeg en er is meer tijd voor de patiënten. Ook is het St Jansdal genomineerd als ‘Leukste ziekenhuis om bij te werken’.

Beleid
Het management van het ziekenhuis schetst op de afdelingen waar met de LEAN-filosofie gewerkt wordt alleen nog de kaders en daar binnen krijgen de verpleegkundigen zelf de kans op het beleid te bepalen.
“LEAN gaat eigenlijk om het wegnemen van verspillingen, en er zit heel veel respect en betrokkenheid in”, aldus hoogleraar Healthcare Management Kees Ahaus. Deze manier van werken is overgenomen uit Engeland, waar het zich al bewezen heeft. Ahaus: “Je zou het LEAN-gedachtegoed moeten toepassen op
het hele zorgpad, dus van diagnose tot ontslag en nazorg”.

Patiënten
Een verpleegkundige besteedt gemiddeld 35 procent van de gewerkte 8 uur aan de patiënt. Door de inzet van LEAN kan dit naar 60 procent worden verhoogd. Dat draagt ook bij aan het naderende arbeidsmarktprobleem in de zorg. Kees Ahaus denkt dat een verpleegkundige dat vak ooit gekozen heeft voor de patiënt. “Dus als ze meer tijd krijgen voor patiënten dat automatisch tot een enorme arbeidsvreugde leidt. En gezien het tekort aan verpleegkundigen zullen we wel moeten.”

vrijdag 16 september 2011

De betekenis van Kaizen

In een blog van Mark Graban heeft hij onderstaande video geplaatst over Kaizen.Aan het woord is Masaaki Imai van Kaizen Insitute. Hij heeft samen gewerkt met Taiichi Ohno, de architect van het Toyota Production System, waar Lean denken van is afgeleid.

Masaaki vertelt over de betekenis van 'Kaizen'. Samengevat:

'Kai' betekent 'verandering' en 'zen' betekent 'voor het goede'. Samen worden ze vertaald als 'continu verbeteren'. Dat is echter geen complete vertaling. Wat hij mist in die vertaling is de zelfdiscipline en toewijding die nodig is voor Kaizen. Hij stelt daarom als vertaling voor:
Elke dag verbeteren
Iedereen verbeteren
Overal verbeteren
In het Elisabeth is ons streven:
'Verbeteren een normaal onderdeel van ieders dagelijks werk maken'
Dat lijkt aardig te voldoen aan zijn definitie.Hij voegt mooi expliciet het element van discipline en toewijding toe. Iets wat in de Nederlandse cultuur wellicht minder vanzelfsprekend is (en we dus niet graag benadrukken, of doe je dat wel als je over lean spreekt?).

Het filmpje deed me denken aan een van onze OK medewerkers die mooi op z'n Brabants grapte 'lean is Kei Zen'.