zondag 20 maart 2011

Twee artikelen over lean: Zorgmarkt en KiZ

De afgelopen weken zijn twee artikelen over lean in de zorg verschenen waar het Elisabeth bij betrokken is geweest. Klik op de titels om het hele artikel te openen:

Twee quotes uit mijn aandeel in het eerste artikel in Zorgmarkt:

 "Lean vindt dus al veel toepassing, maar gaat het een duurzame ontwikkeling worden die voor de lange termijn iets bijdraagt, of zal het oude wijn in nieuwe zakken blijken te zijn? Lean lijkt interessant voor de zorg om drie redenen: 
1. De zorg is goed in kwaliteitsverbetering van professioneel handelen, maar niet goed in procesverbetering. Lean is procesgericht en biedt vernieuwende inzichten voor de zorg.
2. De zorg is een professionele omgeving die barst van de potentie. Lean is erop gericht om die potentie te ontsluiten door het probleemoplossend vermogen van teams te vergroten.
3. Verassend genoeg is een autofabrikant erin geslaagd om te ontkomen aan de overheersende machinemetafoor waarmee organisaties in het industriële tijdperk vanuit een maakbaarheidsbenadering zijn ingericht. Lean gaat uit van mensen en wat zij willen betekenen voor anderen. Daarmee sluit lean sterk aan bij de waardegedrevenheid van de zorg."
"Wat opvalt in de interviews in voorgaand artikel ‘‘Lean in de zorg’ is dat wordt gesteld dat het moeilijk is de resultaten van lean vast te stellen. Dat betekent dat lean los gezien wordt van het dagelijks werk. Lean is dan een op zichzelf staande interventie die op zijn waarde beoordeeld moet worden. Als je lean zo benaderd, stop er dan direct mee, want het is voorspelbaar dat het onvoldoende gaat opleveren! Mijn advies: kies niet voor lean, maar ga met de lean principes experimenteren. Per probleem beoordeel je of de principes helpen of niet. Vertaal de principes en bijbehorende instrumenten naar je praktijk, kneed ze, voeg ze samen met wat al goed werkt. Schuw elk advies dat uitgaat van een standaardaanpak. Na verloop van tijd kun je constateren of je de lean-principes en -instrumenten veel gebruikt of niet."
 Twee quotes uit het artikel in KiZ:
Ronald: "Op de LMMI (Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie) wees een analyse uit dat 12 soorten bloedbepalingen (van de totaal 112) binnen de afdeling Immunologie 80% van de omzet van deze afdeling leverden. Deze testen werden op dat moment batchgewijs ingezet, verzameld en 1 à 2 keer per week bepaald. Het was een fulltime workload voor 2 analisten. Artsen moesten gemiddeld 3 dagen op hun uitslag wachten. Herinrichting van dit proces, wijzigen van batchgewijs inzetten naar flow (continu) en de daarvoor noodzakelijke aanschaf van nieuwe random acces apparatuur heeft ertoe geleid dat dit proces nu door 1 fulltime analist wordt uitgevoerd en de doorlooptijd (tijd dat arts op de uitslag moet wachten) teruggebracht is naar gemiddeld 3 uur. De analist die over was ben ikzelf en ik kan mij dus nu voor 100% op lean richten. De verkorting van de doorlooptijd is een duidelijke kwaliteitsverbetering voor de patiënt."
Marc: "Het kwaliteitsdenken en de verbetercultuur in de zorg zijn sterk ontwikkeld voor zover het medische en verpleegkundige handelingen betreft, daar hoef je lean niet op te richten. De kwaliteit van de zorgprocessen daarentegen krijgt pas recent aandacht en is nog sterk onderontwikkeld. Zorgprocessen zijn alle opeenvolgende handelingen voor of met een patiënt. Als elke handeling goed is, maar de aansluiting tussen die handelingen slecht, is de kwaliteit slecht."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten