zondag 24 maart 2013

Plenair programma symposium 12 juni

Sinds de vooraankondiging eind februari hebben al ruim 100 mensen zich aangemeld voor het symposium op 12 juni, alleen op basis van de vooraankondiging. We zijn een beetje beduusd over het animo en het vertrouwen, dank daarvoor! Dan is nu het moment om de plenaire sprekers bekend te maken, plus nog iets extra's.

Centrale thema van het symposium is:


HOE CREËER JE EEN CULTUUR VAN EXCELLEREN?

Leiderschap, veranderstrategieen en verbeterstructuren



Brad Schmidt
Brad Schmidt
Brad Smidt heeft westerse ouders, maar is in Japan opgegroeid en woont daar nog steeds. Hij heeft als tolk gewerkt voor Toyota en consultants die vanuit Toyota andere organisaties zijn gaan adviseren. Zo heeft Brad de filosofie en toepassing ervan bij de bron leren kennen en is hij in aanraking met Masaaki Imai gekomen.

Imai is een van de belangrijke uitdragers van de continu verbeter filosofie en uberhaupt de uitvinder van het begrip Kaizen, waar hij meerdere boeken over gepubliceerd heeft. Imaai heeft het Kaizen Institute opgericht, een organisatie die wereldwijd organisaties adviseert en traint, altijd vanuit de filosofie van Kaizen (niet de instrumenten). Zie hier voor een eerdere blogpost met video over Kaizen door Imaai en hier voor quotes van Imaai.

Brad is zelf ook wereldwijd organisaties gaan ondersteunen en is inmiddels CEO van het Kaizen Institute geworden, met 500 adviseurs en trainers wereldwijd. Zie hier voor een blogpost met link naar een video over zijn inspirerende verklaring van de filosofie achter Kaizen door de Japanse karakters te ontleden. Brad is ook tourgids voor westerse groepen die Toyota en andere bedrijven in Japan bezoeken om de Kaizen en lean gedachtegoed te leren begrijpen. Op zo'n tour kwam Peter Kabel, arts-microbioloog van het Elisabeth vorig jaar in aanraking met Brad. En dat was weer op aanraden van Jeff Kaas, de inspirerende spreker uit Seattle van vorig jaar op ons symposium, die dezelfde tour in het verleden ook met Brad gemaakt heeft. De wereld is tegenwoordig werkelijk verbonden.

Brad komt speciaal naar aanleiding van het symposium naar Nederland waar we hem en het Nederlandse Kaizen Instituut erg dankbaar voor zijn. Vanuit het centrale thema zal de plenaire lezing van Brad vooral betrekking hebben op de vraag hoe je een cultuur van excelleren kunt creëren, wat de onderliggende filosofie is van Kaizen is om dat te bereiken en in het verlengde daarvan welke verbeterstructuren dit ondersteunen. Daarnaast zal Brad ook een masterclass verzorgen voor 'gevorderden' die leiding geven of de ontwikkeling van lean leiden.

Emile Lohman
Emile Lohman
Emile Lohman werd in de zorg bekend toen hij aantrad als Voorzitter van de Raad van Bestuur van het OLVG in 2000 en het ziekenhuis ging besturen als ware het een bedrijf. Zo nam het OLVG alle specialisten in loondienst en werden specialisten leidinggevenden van elke zorgeenheid (dus geen duaal management).  Winst geven vindt hij in de zorg logisch, met als verschil met het bedrijfsleven dat je de winst niet uitkeert aan aandeelhouders, maar investeert om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In 2007 werd Emile voorzitter Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud en heeft hij ook daar zijn visie vertaald om de kwaliteit van de organisatie te vergroten. Lees hier een interview met hem toen hij net aangetreden was.

Inmiddels is hij bezig met het oprichten van een school voor leiderschap. Zijn lezing sluit dan ook aan op het thema leiderschap en hij zal vanuit zijn passie vertellen over de vraag hoe je leert met andere ogen te kijken, en besluiten durft te nemen. En over het veranderproces hoe je anderen leert met andere ogen te kijken, in aansluiting op hun talent.

Marc Rouppe van der Voort
Zelf zal ik een lezing geven over de veranderstrategie die we in het St. Elisabeth Ziekenhuis toegepast, of eigenlijk gaandeweg ontwikkeld hebben. Ook zal ik reflecteren op de verschillende veranderstrategieeen die ik waarneem hoe lean toegepast wordt en wat ik als kracht en zwakte van de verschillende benaderingen beschouw. Mijn uitgangspunt is daarbij de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat de lean principes bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de zorg.

Mijn visie op veranderstrategieën zal binnenkort opnieuw getest gaan worden, maar daarover in een volgend blog meer.

Iets 'extra's': boek
Binnenkort komt een nieuw Nederlands boek uit over lean in de zorg, geschreven vanuit de praktijk. Ik verklap nog even niet hoe of wat, maar wel dat alle deelnemers het boek gaan ontvangen en dat de auteurs ook een bijdrage leveren aan het symposium. Zodra het boek uitkomt zal ik hier op mijn blog daar aandacht aan geven.

Parallelsessies
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer een heel scala aan parallelsessies op het symposium, inclusief de mogelijkheid afdelingen te bezoeken die laten zien hoe ze met lean bezig zijn. De parallelsessies worden de komende tijd nader ingevuld, eind april zal ik over die sessies meer informatie geven.

Klik hier voor het inschrijfformulier en hier voor de vooraankondiging met meer algemene informatie over het symposium. Klik hier voor een oproep patienten mee te nemen.

Het belooft een bijzondere dag te worden!

Mede namens het team collega's met wie ik het symposium samen organiseer:
Marloes Hendriks, senior lean adviseur
Ronald Aalbersberg, lean adviseur
Charlotte van Poorten, junior trainee
Dorien van Kalmthout, junior trainee

Geen opmerkingen:

Een reactie posten