zondag 16 juni 2013

Presentaties symposium 12 juni

Het symposium van 12 juni was een volle dag compleet genieten! Henk Veraart was een geweldige dagvoorzitter die de boel scherp hield. Het boek L2 Zorg over lean leiderschap werd mooi ingeleid, Brad Schmidt hield een helder verhaal met mooie verdiepingen op lean en kaizen en Emile Lohman hield een inspirerend verhaal over anders kijken als kern van de uitdaging voor lean leiderschap. Er waren 32 parallelsessies door 62 mensen met een grote diversiteit zodat beginners en gevorderden, leidinggevenden, professionals en lean coaches en programmamanagers hun hart konden ophalen. De hele dag voelde je een sterke energie en gemotiveerdheid om te leren hoe de lean principes gebruikt kunnen worden om de zorg te verbeteren en hoe je jezelf kan ontwikkelen om dat mogelijk te maken. De aanwezigheid van zeven patiënten heeft zeker ook aan die motivatie bijgedragen. Ik heb zelf mijn verhaal over veranderstrategiën op persoonlijke wijze kunnen vertellen en de dag eindigde met een mooie paneldiscussie onder de leiding van Jacob Caron.

Bovendien liep de dag zelf als een zonnetje door de zeer gedegen voorbereiding en uitvoering van Charlotte van Poorten en Dorien van Kalmthout, beide junior trainee, het bijzonder klantgerichte facilitair team van het Elisabeth en de inhoudelijke voorbereiding door Ronald Aalbersberg, Marloes Hendriks en ikzelf. Alle sprekers en teamleden enorm bedankt voor de grote inzet!

Volgende week plaats ik mijn verhaal op mijn blog en er komt ook nog een samenvatting van de filmopname van Brad Schmidt en enkele interviews door Arts en Auto. Maar hieronder volgt eerst het programma van het symposium met van 18 sessies een link naar de sheets.

Graag nodig ik deelnemers uit om bij 'reacties' hun indruk van de dag achter te laten. Mensen die niet hebben deelgenomen kunnen bij 'reacties' vragen stellen over de sessies zodat ik of anderen die kunnen proberen te beantwoorden.


Symposium lean denken en doen in de zorg
Hoe creëer je een cultuur van excelleren?
12 juni 2013, Aula, St. Elisabeth Ziekenhuis

                  Ontvangst met koffie en thee vanaf 9:00u
9:30          Opening en introductie
Dagvoorzitter: Henk Veraart, Oogarts, St. Elisabeth Ziekenhuis
9:45          Veranderstrategieën [SHEETS]
Marc Rouppe van der Voort, manager innovatie, St. Elisabeth Ziekenhuis
10:15        Lean en Kaizen: de filosofie onder de verbeterstructuren [SHEETS]
Brad Schmidt, CEO, Kaizen Institute Japan
11:00       Parallelsessies ronde A
12:00       Lunch
13:00        Leiderschap en de kunst van het anders leren kijken
Emile Lohman, School voor leiderschap, voormalig bestuurder UMC St. Radboud, OLVG, KBB en NOB
13:45        Parallelsessies ronde B
14:45       Pauze

15:15        Synthese: Hoe creëer je een cultuur van excelleren?
Panel: Emile Lohman (school voor leiderschap), Marloes Hendriks (St. Elisabeth Ziekenhuis), Norbert Hoogers (Achmea), Marja Ho-Dac – Pannekeet (Zaans Medisch Centrum) en Teun Hardjono (CSR Acadamy)
Moderator:  Jacob Caron, orthopedisch chirurg, St. Elisabeth Ziekenhuis
                  Afronding plenair programma
Dagvoorzitter: Henk Veraart, Oogarts, St. Elisabeth Ziekenhuis
16:15       Parallelsessies ronde C
17:00        Brabantse borrel


Parallelsessies ronde A
11:00u – 12:00u
- Lezingen -
met ruimte voor interactie
A1)   Masterclass Lean and Kaizen (Engelstalige sessie)
Doelgroep:  Gevorderden
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Brad Schmidt, de plenaire spreker, gaat dieper in op de filosofie van Kaizen en de onderliggende principes voor de strategie en praktijktoepassing van lean. Er wordt uitgegaan van voorkennis van lean (Kaizen hoeft niet bekend te zijn).
Brad Schmidt, CEO, Kaizen Institute Japan
A2)   Introductie lean denken en doen in de zorg [SHEETS]
Doelgroep:  Beginners
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Basis uitleg over lean, met aandacht voor verbeterstructuur, waarde en verspilling zien, dagelijks continu verbeteren, 5S werkplekinrichting. Met veel praktijkvoorbeelden.
Natascha Simons – van Dinter, hoofd zorgeenheid, kaakchirurgie en
Ronald Aalbersberg, lean adviseur, BZI en LMMI, St. Elisabeth Ziekenhuis
A3) Toepassing capaciteitenmodel binnen polikliniek cardiologie: Hoe kan je vraag en aanbod op de poli beïnvloeden? [SHEETS]
Doelgroep:  Leidinggevenden, artsen en planners van poliklinieken en stafmedewerkers die zich met planning en logistiek bezig houden
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Binnen het Elisabeth Ziekenhuis is een capaciteitenmodel ontwikkeld om beter te kunnen anticiperen en reageren op de vraag, op lange en korte termijn. Teamleider en artsen werken hierin structureel samen aan de hand van objectieve stuurinformatie.
In de sessie zal ingegaan worden op het model en op de toepassing hiervan binnen de polikliniek cardiologie: hoe stuurt de polikliniek op vraag en aanbod en hoe zijn deze te beïnvloeden? Hoe kan dit verbonden worden met de verbeterstructuur van lean?
Carol van Steenoven, teamleider polikliniek Cardiologie en Willem Wiegersma, zorggroepmanager, St. Elisabeth Ziekenhuis 
A4) Leren van stopmomenten en continu verbeteren op de OK [SHEETS]
Doelgroep:           Leidinggevenden, artsen en stafmedewerkers van de OK en van chirurgische verpleegafdelingen en iedereen die interesse heeft hoe veiligheid en lean elkaar kunnen versterken
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Het leren van stopmomenten op de OK: op welke manier kan IVOP (surpass) worden opgenomen in de huidige lean verbeterstructuur van de verpleegafdelingen, zodat er van de stopmomenten geleerd wordt en deze uiteindelijk  geheel kunnen worden voorkomen? Hoe kunnen we vanuit deze leermomenten het OK proces continu verbeteren?
Voorbeeld van integratie lean, kwaliteit en veiligheid. Hoe breng je deze verandering goed tot stand?
Josje van Inzen- van IJsseldijk, Senior adviseur, St Elisabeth ziekenhuis
A5) Eigenaar zijn: leuk of lastig? (sessie hangt samen met B5) [SHEETS]
Doelgroep:  Verpleegkundigen, teamleiders en hoofden van verpleegafdelingen en iedereen die geïnteresseerd is hoe je lean op een verpleegafdeling werkend krijgt
Thema:       Veranderstrategieën
Rondetafelsessie met twee ringen waarbij verpleegkundigen uitgenodigd worden in de eerste ring actief mee te doen aan het gesprek en de leidinggevenden in de tweede ring toehoorder zijn.
In het gesprek wordt ingegaan wat eigenaarschap nu eigenlijk voor verpleegkundigen inhoudt en wat zij nodig hebben om eigenaar te zijn.
In sessie B5 wordt dezelfde opzet gehanteerd, maar zijn de hoofden en teamleiders in gesprek en zijn verpleegkundigen uitgenodigd te luisteren. Het is aan te bevelen (maar niet nodig) om aan beide sessies deel te nemen.
Tessa Goewie, verpleegkundige orthopedie en Mariëlle van Mersbergen, verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris, neurologie. St. Elisabeth Ziekenhuis
 - Rondetafelgesprekken -
Max 12 deelnemers diepen een onderwerp uit, na een inleiding van de gespreksleider
A6) Rondetafelgesprek: Hoe verbind je continu verbeteren met de doelen van je organisatie?
Doelgroep:  Management, beleidsadviseurs, programmamanagers; gevorderden
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Elke organisatie die lean voor de lange termijn toepast komt vroeg of laat bij het vraagstuk hoe de verbeteracties in het kader van lean geïntegreerd kunnen worden met de planning & control cyclus van de organisatie. Hoe richt je het strategisch proces in om de organisatiedoelen vanuit de lean filosofie te bepalen en vervolgens te verbinden met alle verbeteractiviteiten? In lean jargon heet dit proces: 'Hoshin Kanri'. Tijdens het rondetafelgesprek wisselen we ervaringen uit vanuit zowel het bedrijfsleven als de zorg en leren we van elkaar hoe we met deze vraag omgaan.
Gespreksleiders: Jack van Haperen, worksmanager, DSS Smith, Bart Lemans, lean manager, Famar, Steven Leenheer, manager lean, Instituut Verbeeten
A7) Rondetafelgesprek: Een zorglogistieke verbeterslag voor ziekenhuisbrede doorstroming
Doelgroep:  Specialisten, managers, beleidsadviseurs, logistiek adviseurs en logistiek geïnteresseerden
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Door de actuele vraaguitval (minder patiënten, slinkende wachtlijsten, minder operaties) verandert de planning en doorstroming in de ziekenhuizen. Hoe kunnen we de lean-principes ‘flow’ en ‘pull’ toepassen om de afstemming tussen o.a. poliklinieken, diagnostiek, OK en bedden in deze gewijzigde omstandigheden te verbeteren?
In de sessie wisselen deelnemers ui over de aanpak van verschillende ziekenhuizen om de integrale logistiek structureel te verbeteren.
Gespreksleider: Marjolijn Kalsbeek, programmamanager zorglogistiek, Laurentius Ziekenhuis Roermond
A8) Rondetafelgesprek: Van moppercultuur naar verbeterstructuur
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Discussie n.a.v. de ervaringen over de eerste stappen die gemaakt zijn op de afdeling Spoedeisende Hulp in het Catharina Ziekenhuis om het Lean gedachtegoed in te bedden in het dagelijks werk. Met welke tools wordt gestart, hoe worden deze ontvangen op de werkvloer, wat zijn merkbare resultaten? Wat is lastig, en wat gaat juist beter dan verwacht? Stelling is dat als tools natuurlijk passen in het dagelijks werk de verbeterstructuur minder aanleiding geeft voor ‘gemopper op de vloer’.
Gespreksleiders: Annette Waarsenburg, afdelingsmanager Spoedeisende Hulp en Frans Francken, teamleider Spoedeisende Hulp, Catharina Ziekenhuis
 - Afdelingsbezoeken (‘gemba’) -
In groepen van ongeveer acht personen naar afdelingen toe
A9) Afdelingsbezoek Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI)
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbetermethoden en structuren
LMMI is het langst en meest intensief bezig met de lean principes in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De doorstroming (flow), fysieke inrichting (5S) alsook het visualiseren van processen en de dagelijkse verbeterstructuur komen aan bod.
A10) Afdelingsbezoek Oogheelkunde
Doelgroep:  Gevorderden
Thema:       Veranderstrategieën en leiderschap
Zie en hoor hoe ze lean dagelijks toepassen en stel vragen aan de mensen die er werken. In tegenstelling tot de afdelingsbezoeken voor beginners wordt minder uitleg gegeven over de verbetermethoden en meer over de veranderstrategie en consequentie voor leiderschap. Er wordt van ervaring met lean uitgegaan.


Parallelsessies ronde B
13:45u – 14:45u
- Lezingen -
met ruimte voor interactie
B1) Masterclass ’Horizontaal organiseren’ [SHEETS]
Doelgroep:  Gewend bedrijfskundig of veranderkundig te denken of behoefte om daarin uitgedaagd te worden
Thema:       Veranderstrategieën
Lean daagt ons uit horizontaal processen te verbeteren. Onze overheersende denkwijze van hiërarchisch, specialistisch, afdelingen en positiegebonden organiseren staat dit echter danig in de weg. De masterclass legt de denkfouten die we maken bloot en maakt helder wat wel nodig is: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in je zorginstelling.
Prof. Dr Teun Hardjono, hoogleraar kwaliteitsmanagement, directeur CSR Acadamy en auteur van het boek ‘Horizontaal organiseren’
B2) De wortels van lean: wat leren we van Japan?
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Leiderschap & verbeterstructuren en methoden
Wat hebben de vier sprekers van deze sessie gemeen? Ze gingen de wortels van Lean ontdekken in de bakermat van het gedachtegoed: Japan.  De trip voerde hen langs Toyota, een aantal ziekenhuizen, zelfs een restaurant  waar het gedachtegoed al decennia leeft! 
Wat hebben Kaizen en kikkers gemeen?  Wat is de kracht van vrijwillige standaardisatie?  Wat is de rol en het tijdsperspectief van de leidinggevende? 
Ze kwamen als herboren terug, en delen hun inzichten doorheen een interactieve sessie van vraag en antwoord. Arigato Gozaimas!
Thomas De Groote, Armonea, Norbert Hoogers, directeur operations, Achmea, Peter Kabel, arts-microbioloog, St Elisabeth Ziekenhuis en Gert Linthout, Zorg adviseur, Möbius

B3) Lean adviseur; tracht niet succesvol maar van waarde te zijn! [SHEETS]
Doelgroep:  Lean adviseurs, coaches en expert (en iedereen met interesse)
Thema:       Veranderstrategieën
In deze parallelsessie staan we stil bij de rol van de lean adviseur, nu en in de toekomst. Op de agenda staan de verschillende Lean fasen en de bijpassende benaderingswijzen van de adviseur. De sprekers spreken uit eigen ervaringen. In welke valkuilen zijn zij gestapt en wat zijn de geleerde lessen?
Graag gaan we vervolgens met de deelnemers in gesprek over de rol, dilemma’s, valkuilen en drijfveren van de lean adviseur.
Ruud van Rijen, lean coach, Instituut Verbeeten, Marloes Hendriks, senior adviseur lean, St. Elisabeth Ziekenhuis
B4) Doet EPO hetzelfde voor de OK als voor wielrenners?
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Leiderschap
In de parallelsessie wordt de deelnemer meegenomen op de leanreis van het Operatiecomplex van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Van de start in begin 2012 wordt toegelicht hoe het team, met vallen en opstaan, is gekomen tot de meest recente ontwikkeling: EPO. EPO staat voor Electieve Patiënt op de OK en is een complete doorlichting van het hele proces binnen de deuren van de OK.
Er is vooral aandacht voor het aspect leiderschap vanuit diverse perspectieven. De artsen, het lijnmanagement en mensen van de werkvloer nemen de deelnemers mee in het leereffect van het afgelopen jaar. Daarbij komen diverse positieve effecten en worstelingen aan bod. Er is uitgebreide mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Yzabel Vandevivere, Anesthesioloog, Cees de Nie, Neurochirurg, Gert Ekkelkamp, Teamleider anesthesie OK, Barbara Luijcks, Teamleider chirurgie OK, Annie Ketelaars, Operatieassistent en Ellen Reijnders, Lean coach. St. Elisabeth Ziekenhuis

B5) Lean: leuk of lastig? (sessie hangt samen met A5)
Doelgroep:  Vooral teamleiders, hoofden en managers van verpleegafdelingen en verpleegkundigen; iedereen met interesse
Thema:       Leiderschap en veranderstrategieën
Rondetafelsessie met twee ringen waarbij de leidinggevende uitgenodigd worden in de eerste ring actief mee te doen aan het gesprek en de verpleegkundigen in de tweede ring toehoorder zijn.
In het gesprek wordt ingegaan op hoe je een team kan motiveren en omgaat met weerstanden.
In sessie A5 wordt dezelfde opzet gehanteerd, maar zijn de verpleegkundigen in gesprek en zijn leidinggevende uitgenodigd te luisteren. Het is aan te bevelen (maar niet nodig) om aan beide sessies deel te nemen.
Ineke Snoeren, hoofd zorgeenheid neurologie, Catlijne Jongejans, teamleider neurologie, St. Elisabeth Ziekenhuis
B6) Workshop Kaizen verbetermethode [SHEETS]
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbeterstructuren en methoden
Actieve workshop waarin de verbetermethode van Kaizen uitgelegd wordt en deelnemers een Kaizen oefenen. De methode komt overeen met de meer bekende A3 verbetermethode van lean, maar het verbeterproces is speciaal erop ingericht dat mensen door het uitvoeren van de Kaizen groeien.
Charlotte van Poorten, junior trainee en iemand van een zorgafdeling die de Kaizen methode toepast. St. Elisabeth Ziekenhuis


- Rondetafelgesprekken -
Maximaal 12 deelnemers diepen een onderwerp uit, na een inleiding door de voorzitter
B7) Rondetafelgesprek: Hoe maak je van lean leidinggeven je 2e natuur?
Doelgroep:  Leidinggevenden met ervaring met lean
Thema:       Leiderschap
Herken je het dat je de lean principes actief probeert toe te passen in je leiderschapsstijl, maar dat je jezelf erop betrapt dat je terugvalt in ander gedrag? In dit gesprek wisselen we van gedachten over wat lean leiderschap is en op welk gedrag we niet meer willen terugvallen. En we verkennen waarom dat moeilijk is en wat het vergemakkelijkt om van je lean leiderschapsstijl je 2e natuur te maken.
Gespreksleider: Marcel Albers en Willem Wiegersma, zorggroepmanagers, St. Elisabeth Ziekenhuis
B8) Rondetafelgesprek: Op een waarderende manier leidinggeven aan een Lean- reis, kan dat ?
Doelgroep:  Leidinggevenden met ervaring met lean
Thema:       Leiderschap & Veranderstrategieën
Een gezamenlijke verkenning en zoektocht. Wat is Appreciative Inquiry en is het anders als je als leidinggevende voor de waarderende benadering kiest? Wat betekent dat voor jezelf? Verhouden Appreciative Inquiry en Lean zich wel tot elkaar? We willen deelnemers de methode laten ervaren en ervaringen laten delen met elkaar.
Hanneke van Aggelen, organisatie adviseur en Natalie Kool, organisatie adviseur Erasmus MC
B9) Rondetafelgesprek: Verbeteren met lean: resultaten in zicht? [SHEETS]
Doelgroep:  Leidinggevenden met ervaring met lean
Thema:       Leiderschap & Veranderstrategieën
Veel zorginstellingen zijn gestart met lean of hebben plannen. Allemaal hebben ze de verwachting dat lean mooie en meetbare resultaten zal opleveren en de bestuurder zal ze ook verwachten. Die mooie resultaten komen echter niet vanzelf. Of zijn ze er wel en is het gewoon moeilijk om ze zichtbaar te maken? En hoe belangrijk is het eigenlijk om resultaten meetbaar en zichtbaar te maken? Tijdens deze interactieve ronde tafel gaan we de meningen peilen en ervaringen uitwisselen. Starters en ervaren leaners kunnen hun profijt ermee doen.
Marco van der Noordaa, programmamanager lean, VU medisch centrum
- Afdelingsbezoeken (‘gemba’) -
In groepen van ongeveer acht personen naar afdelingen toe
B10) Afdelingsbezoek Dialyse
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Zie en hoor hoe ze lean dagelijks toepassen en stel vragen aan de mensen die er werken. Aan bod komen o.a. dagstarts, verbeterborden en flow visualisatie. Extra aandacht wordt gegeven aan de Kaizen verbetermethode die de leiding en verpleegkundigen toepassen. Het hele uur is dus op één afdeling.
B11) Afdelingsbezoek Poli Kaakchirurgie
+ Verpleegafdeling Heelkunde
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Zie en hoor hoe ze lean dagelijks toepassen en stel vragen aan de mensen die er werken. Aan bod komen o.a. dagstarts, verbeterborden en flow visualisatie. In één uur worden dus twee afdelingen bezocht.

B12) Afdelingsbezoek Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI)
Doelgroep:  Gevorderden
Thema:       Verbetermethoden & structuren en Veranderstrategieën
LMMI is het langst en meest intensief bezig met de lean principes in het Elisabeth. De doorstroming (flow), fysieke inrichting (5S) alsook het visualiseren van processen en de dagelijkse verbeterstructuur komen aan bod. Anders dan bij het afdelingsbezoek is sessie A9 wordt hier minder uitleg gegeven over de methoden, maar wordt dieper ingegaan op de veranderstrategie en consequenties voor leiderschap. Er wordt van ervaring met lean uitgegaan.
B13) Afdelingsbezoek Verpleegafdeling Neurochirurgie
Doelgroep:  Gevorderden
Thema:       Veranderstrategieën & Leiderschap
Zie en hoor hoe ze lean dagelijks toepassen en stel vragen aan de mensen die er werken. In tegenstelling tot de afdelingsbezoeken voor beginners wordt minder uitleg gegeven over de verbetermethoden en meer over de veranderstrategie en consequentie voor leiderschap. Er wordt van ervaring met lean uitgegaan.


Parallelsessies ronde C
16:15u – 17:00u
- Lezingen -
met ruimte voor interactie
C1) Lean werken staat of valt met leiderschap [SHEETS]
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Leiderschap
Om lean management te laten slagen, is lean leiderschap nodig. Dit vraagt om krachtige leiders die heel specifieke en soms schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen in zich verenigen. Sleutelbegrippen daarbij zijn: charismatisch; visionair; tactvol; zowel wilskrachtig als bescheiden; moedig; gedisciplineerd; scherp; veel aanwezig op de werkvloer; oog voor grote lijnen én details; coachend in plaats van belerend; introspectief (zelfkritisch, en niet bang voor de spiegel die anderen hem voorhouden); streng, maar niet betuttelend. Lean leidinggeven betekent vooral: jezelf en anderen continu blijven ontwikkelen en verbeteren.
Kjeld Aij hoofd Anesthesiologie & Operatieve Zorg en Bas Lohman, lean coach. VU medisch centrum.
C2) Van losse initiatieven naar programma [SHEETS]
Doelgroep:  Leidinggevenden en lean staf met ervaring
Thema:       Verbeterstructuren en methoden & Leiderschap
Aan de hand van stellingen over de volgende onderwerpen gaan we met elkaar het debat aan. De essentiële keuzes die gemaakt moeten worden op de reis naar een leancultuur komen aan bod.
v  Organisch of gestuurd? Hoeveel vrijheid geef je afdelingen in het aan de slag gaan met lean?
v  In de lijn of naast de lijn?
v  Interne of externe expertise?
v  Betrokkenheid specialist?
v  Verbetercultuur als doel? Of efficiency?
v  Volgorde in tools?
v  Top down of bottom up?
v  Bottom-up changes starts at the top?
Ilse Jaspers, Programmamanager Gestroomlijnd Werken, Hanneke Pullens, Kwaliteitsadviseur en Jannie Heijman, Kwaliteitsadviseur, Catharina Ziekenhuis
C3) Samenwerken aan klantwaarde: zorgpad sectio caesarea [SHEETS]
Doelgroep: Iedereen
Thema:       Verbeterstructuren en methoden
In de parallelsessie wordt toegelicht waaruit de noodzaak is ontstaan om het zorgpad sectio caesarea (keizersnede) op te starten. Tijdens de sessie laten we zien wat de grootste knelpunten en verbeterpunten zijn geweest en op welke wijze we deze hebben aangepakt als multidisciplinair team.
Er is vooral aandacht voor de werkwijze als multidisciplinair team en hoe je gezamenlijk, afdelingsoverstijgend, kunt verbeteren.
Renate van Erven, teamleider verpleegafdeling Zwangeren & Kraam, Gert Ekkelkamp, Teamleider anesthesie OK, Peter Scheffer, AIOS Gynaecologie. St. Elisabeth Ziekenhuis
C4) De pijn van lean leiderschap [SHEETS]
Doelgroep: Iedereen
Thema:       Verbeterstructuren en methoden & Leiderschap
De raad van bestuur in VUmc heeft de focus voor 2013 op 4 veiligheidsthema’s gelegd. Sinds maart 2013 wordt er wekelijks gerapporteerd door de voorzitters van de thema’s aan de raad van bestuur in een stasessie van 15 minuten. In deze parallelsessie komt aan de orde wat deze nieuwe werkwijze betekent voor het leiderschap in VUmc en leidinggevenden op alle niveau’s aan de hand van het veiligheidsthema postoperatieve pijnbestrijding. Wat zijn de resultaten, wat gaat er goed en wat is lastig.
Edwin Pompe, zorgmanager en Renée Kool, leancoach, VU medisch centrum
C5) Cutting edge of lean: interactieve rondetafelgesprek
Doelgroep: Gevorderden
Thema:       Veranderstrategieën
Door de steeds grotere verspreiding van Lean in de zorg krijgt het ook steeds meer te maken met andere zorgvormen en ontwikkelingen in de zorg. Denk aan Planetree, Zorg2.0, Patiënt als Partner, etc. Er is ook kritiek zoals: lean zou sommige ontwikkelingen in de zorg kunnen tegenhouden bv. zorgketens dwars door alle echelons heen. In dit rondetafelgesprek gaan de gespreksleiders eerst met een kleine groep deelnemers hierover in gesprek en worden de grenzen van lean verkend. Daarna kan het publiek zich in de discussie mengen.
Huub Backes , manager innovatie, Maastro Clinic en Stan Janssen, adviseur, Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie, UMC St Radboud 
C6) Workshop Waste Identification Tool [SHEETS]
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbeterstructuren en methoden
In deze interactieve workshop maakt u zelf een Waste Identification Tool. Met behulp van de Waste Identification Tool kunnen alle medewerker zelf de zorgprocessen verbeteren.
Naast het samenstellen van uw eigen Waste Identification Tool leert u deze te gebruiken om een project portfolio samen te stellen om de waste in uw processen te verminderen. U leert de succesfactoren te creëren en valkuilen te omzeilen. 
Marije Hansen Stoffer, Organisatie Adviseur en Rinske Tabak, Logopedist en Junior Organisatie Adviseur, KNO, Erasmus Medisch Centrum.
- Rondetafelgesprekken -
Maximaal 12 deelnemers diepen een onderwerp uit, na een inleiding door de voorzitter
C7) Rondetafelgesprek: Lean leiderschap, hoeveel durf je los te laten? [SHEETS]
Doelgroep:  Leidinggevenden met lean ervaring
Thema:       Leiderschap
Na een korte introductie over de lean reis op onze polikliniek wil ik graag van gedachten wisselen over in welke mate de toepassing/ implementatie van lean op je afdeling een andere manier van leidinggeven vraagt.
Bonnie Jansens, hoofd zorgeenheid oogheelkunde. St. Elisabeth ziekenhuis
C8) Rondetafelgesprek: Waarom  lean veranderprocessen  kunnen  falen
Doelgroep:  Met lean ervaring
Thema:       Veranderstrategieën
Uitwisselen van eigen ervaringen met het falen van veranderprocessen, discussie daarover en analyse, met als leiddraad het 8 stappen plan van Kotter hoe dit voorkomen kan worden
Cees de Nie, Neurochirurg, St. Elisabeth Ziekenhuis
- Afdelingsbezoeken (‘gemba’) -
In groepen van acht personen naar afdelingen toe
C9) Afdelingsbezoek Poli Longgeneeskunde
Doelgroep:  Iedereen
Thema:       Verbetermethoden en structuren
Zie en hoor hoe ze lean dagelijks toepassen en stel vragen aan de mensen die er werken. Aan bod komen o.a. dagstarts, verbeterborden en flow visualisatie. Extra aandacht wordt gegeven aan de Kaizen verbetermethode die de leiding en verpleegkundigen toepassen.
C10) Afdelingsbezoek Verpleegafdeling Neurochirurgie
Doelgroep:  Gevorderden
Thema:       Veranderstrategieën & Leiderschap
Zie en hoor hoe ze lean dagelijks toepassen en stel vragen aan de mensen die er werken. In tegenstelling tot de afdelingsbezoeken voor beginners wordt minder uitleg gegeven over de verbetermethoden en meer over de veranderstrategie en consequentie voor leiderschap. Er wordt van ervaring met lean uitgegaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten