vrijdag 8 juli 2011

Interview Marcel Visser: Doe het!

In Seneca Journaal van juni 2011 staan interviews met bestuurders die een vraag stellen aan elkaar. Petra van Dam, bestuurder van Arkin heeft een vraag gesteld aan Marcel Visser, bestuurder van het Elisabeth:
"Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil het 'Liefste ziekenhuis van Nederland' worden. Wordt daarmee niet de mondige burger miskend, die wil kiezen op basis van objectieve informatie over state of the art effectieve ziekenhuis zorg?

Marcel gaf het volgende antwoord:
"Nee, het is en-en. Als topklinisch ziekenhuis met een aantal speerpunten als het neuro- domein en het regionaal trauma- centrum, leveren wij medisch-in- houdelijk topkwaliteit, maar die moet zodanig gegeven worden dat onze cliënt zich daarbij goed voelt. Goede zorg is ook het schouderklopje en de welgemeende vraag van een arts of ver- pleegkundige hoe het ermee is. Dat zijn we soms een beetje uit het oog verloren. Voordeel is ook dat de zorgprofessional beter kan inspelen op de sociale context wanneer hij meer weet van de cliënt. Zakelijk en zorgzaam dus; wij werken ‘lean’ én 'lief'. De essentie van lean is dat je vaste, ingesleten processen continu te- gen het licht houdt en verbetert.
Op de functieafdeling Cardiologie kunnen we bijvoorbeeld alleen al door het elimineren van onnodige handelingen 25 procent meer patiënten behandelen met dezelf- de medewerkers.
Lean maken van de organisatie gebeurt altijd in kleine stapjes en bottom up. Medewerkers en medisch specialisten denken zelf elke dag na over het verbeteren van hun eigen werk. Onzekerheid over overheidsfinan- ciën en beschikbaarheid van arbeidspotentieel is ons inziens alleen op te lossen door bij mede- werkers en specialisten meer in- novatieve kracht te mobiliseren. 'Lean' en 'lief' helpen ons hierbij. Dàt is nieuw leiderschap: wij scheppen de financiële kaders en geven de medewerkers en me- disch specialisten het vertrouwen om de verbeteringen zelf door te voeren. Omdat zij erachter staan loop je niet het risico weer terug te veren. Het is dus duurzaam. Geen projecten of programma's meer, maar vanuit ons V(erbeter)- team, dat bestaat uit medisch specialisten en lean-experts, afdelingen helpen met het invoeren van verbeteringen. Dat doen zij uit bevlogenheid.
'Lean' en 'lief' gaat over kwaliteitsverbetering, de patiëntentevredenheid ligt op een dikke 8. En deze kwaliteit levert geld op. Omdat de overheid als systeem altijd onbetrouwbaar zal zijn, moeten we de regie en onze eigen verantwoordelijkheid weer meer oppakken. Wij doen dat met lean en lief. Maar wel duurzaam. Ik zeg: doe het!”
Wat mij betreft een aansprekende visie, maar ik preek daarmee voor eigen parochie. Wat vind jij?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten