vrijdag 29 juni 2012

Praktijkvoorbeeld: toepassing lean op zorgpad Gynaecologie

Sinds een paar jaar passen we in het St. Elisabeth lean ook toe op de wijze hoe we zorgpaden ontwikkelen. Gynaecologie is een van de zorgeenheden die dat krachtig is gaan doen, mede gedreven door Caroline Vos, Gynaecoloog. Ze hebben van het zorgpad dat ze ontwikkeld hebben voor patienten met een 'uterusextirpatie' een verslag geschreven. De titel 'Lean adventure' is een knipoog, maar de concrete verbeteringen mogen er zijn. Klik hier voor het verslag.

In het verslag lees je uitspraken van teamleden aan de hand van interviews, en het geeft enkele concrete resultaten weer. Zie hieronder de tabel waarin te zien is dat het aantal stappen in het proces van 45 naar 32 stappen gereduceerd is. Verder zijn van de 46 geidentificeerde knelpunten er 41 verbeterd. Een indrukwekkend aantal.

Aantal processtappen per discipline

Discipline
# proces stappen
reductie
voor
na
Gynaecoloog
11
7
36%
Polikliniekassistente gynaecologie
8
5
38%
Secretaresse maatschap gynaecologie
9
2
78%
Preoperatieve sreenings poli (POS)
3
4
-33%
Consult: internist, cardioloog, longarts
2
2
0%
Laboratorium: bloed onderzoek
1
1
0%
Verpleegkundigen verpleegafdeling
9
6
33%
Secretaresse verpleegafdeling
6
2
67%
Opnamebureau
3
1
67%
Voedingsassistente
2
1
50%
OK
2
1
50%
Totaal
45
32
29%
Informatie stappen
15
10
33%
Aantal knelpunten
46
5
89%

Een voorbeeld wat dit voor de patiënt voor verbetering oplevert:
"Ik kan de patiënt nu meteen plannen in het EPD in de definitieve OK lijst; tevens krijgt de patiënt nu meteen de OK datum mee, aansluitend aan het polikliniekbezoek met ondersteunende informatie. Dit geeft veel rust en duidelijkheid voor de patiënt" (Ingrid Rietveld, polikliniekassistente)
En resultaten op het vlak van leren verbeteren:
"Betrokkenheid (als professionals) naar elkaar, en samen kijken naar (elkaars) werkprocessen en deze te optimaliseren, systemen verbeteren en dit blijvend door te voeren door dit goed te borgen." (Marjolein van der Borg, Kwaliteitsfunctionaris)
Een mooi voorbeeld hoe een multidisciplinair team voortgang kan boeken om én het proces voor de patient te verbeteren én meer voldening uit het werk te halen én tegelijkertijd de kosten per patient te reduceren. En dat terwijl ondertussen geleerd wordt om verder te verbeteren. Dat is misschien nog wel het meest belangrijke.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten