vrijdag 1 juni 2012

Interview: perspectief Achmea op Lean in de zorg

Hoe belangrijk beschouw je vertrouwen en samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen om de zorg wezenlijk te kunnen verbeteren? 

Als voorzitter van het netwerk Lean in de zorg (Lidz) ben ik er trots op dat we een krachtige samenwerking hebben ontwikkeld tussen zorgverzekeraar Achmea en inmiddels 32 zorginstellingen. We kijken in elkaars keuken (Achmea werkt zelf ook al jaren met de lean principes), Achmea stelt mensen en middelen beschikbaar en we wisselen regelmatig uit. Om samen te verbeteren is het goed om zo nu en dan elkaar te bevragen hoe je tegen lean en de samenwerking aankijkt. Daarom heb ik Norbert Hoogers geinterviewd. Hij is Directeur Operations van Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en lid van de Raad van Toezicht van Lidz. Hieronder volgt een verslag van dat interview.

Waarom is lean belangrijk voor Achmea?
 • Identiteit. Onze waarde komt uiteindelijk tot stand in relatie tussen individuele medewerkers van de Divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea, klanten en zorgaanbieders. Medewerkers brengen de identiteit van Achmea naar de klanten en zorgaanbieders. Identiteit komt tot uiting in ons hoger doel, ons gewaagd doel, onze kernwaarden en kernkwaliteiten. Betrokkenheid van de individuele medewerkers is essentieel om deze identiteit te bouwen en te komen tot steeds betere dienstverlening. Lean vergroot de participatie, de zingeving en daarmee het eigendom van het resultaat en de betrokkenheid bij de klant. Daarmee versterkt lean de identiteit van Achmea. 
 • Waardestroom denken. Dit begint eigenlijk nu pas, na vijf jaar, echt te ontstaan. Terugkijkend is onze aandacht eerst meer naar zingeving, eigenaarschap, klantbeleving en operationeel management gegaan.
Waarom is Lidz belangrijk voor Achmea?
 1. Als je vanuit het geheel naar de zorg kijkt hebben zorginstellingen en zorgverzekeraars hetzelfde doel: patiënten optimale kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg bieden. 
  • Als vertrekpunt ondersteunen we graag Lidz omdat lean een bijdrage levert aan dit gemeenschappelijk doel.  We vormen samen één systeem.        
  • Op de langere termijn kunnen we het systeem daarom alleen echt verbeteren als we dat samen doen, Lidz biedt de mogelijkheid daarnaar toe te bouwen.
  • Lidz versterkt de gezamenlijke focus om, voor het verbeteren van de zorg, naar de bron (het zorgproces) te kijken
 2. Ieders persoonlijke ontwikkeling op lean wordt met name gevoed door uitwisseling.
  • Conceptueel is lean niet ingewikkeld. Het toepassen is wel ingewikkeld. 
  • Daarvoor is het belangrijk om uit te wisselen met anderen die het ook toepassen. 
  • Een open houding is daarvoor essentieel.
Wat is je lange termijn perspectief op Lidz?
 • Iedereen is aangesloten en spreekt dezelfde taal van lean. Iedereen is ermee aan de slag.  Het is een vanzelfsprekendheid.
  • We kijken door dezelfde bril met dezelfde principes. 
  • En we kijken naar de bron, op zoek naar bronoorzaken en verbetermogelijheden.
  • We staan allen open voor verbeteren en nieuwe betere ideeën
 • We moeten geduldig zijn en niet te snel resultaat najagen. 
Wat is je idee over hoe zorginstellingen en zorgverzekeraars samen processen kunnen verbeteren?
 • Dat is vooral een kwestie van tijd. En de wil. Als beide kanten steeds meer vanuit het geheel naar de zorg kijken gaan vanzelf initiatieven ontstaan om samen processen te verbeteren.  
 • Als beide partijen meer zelfvertrouwen hebben in hoe je processen verbetert zullen we elkaar sneller gaan opzoeken om samen te verbeteren. Dat moet dus nog groeien.
Een mooi interview (moet ik vaker doen...) die mijn vertrouwen in de samenwerking vergroot heeft. En het belang ervan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten