vrijdag 14 september 2012

Artikel: Lean, de weg van continu verbeteren

Onlangs verscheen het artikel 'Lean, de weg van continu verbeteren' door Selma Lagewaardt. Het is geplaatst in de september uitgave van De Specialist, het ledenblad van de Orde van Medisch Specialisten. Het artikel is gebaseerd op basis van een interview met Jos Benders en mijzelf als redactie van het boek 'Lean in de zorg' en een interview met Peter Kabel, arts-microbioloog in het Elisabeth en een van de auteurs  van een hoofdstuk uit het boek.

Klik hier voor een pdf van het artikel. De belangrijkste punten die we maken zijn:
"Lean werken in de zorg beleeft een opmars. Toch wordt de term lean nog vaak geassocieerd met bezuinigingen. Ten onrechte zeggen Marc Rouppe van der Voort en Jos Benders, redacteuren van het boekje Lean in de zorg. De kern van lean is continue kwaliteitsverbetering. Als dat bovendien geld en tijd oplevert, dan is dat mooi meegenomen."
‘In een ziekenhuisorganisatie gaan veel processen een eigen leven leiden en de patiënt verdwijnt daarbij soms uit het zicht. De filosofie van lean is erop gericht los te komen van die historisch gegroeide processen en kritisch te kijken hoe het beter kan.’ 
‘Wat wij hiervan leren is dat kwaliteitsverbetering van onderaf moet komen. Het werkt niet om ‘op de tekentafel’ een ideaal proces te ontwerpen en in de praktijk te implementeren. Duurzame kwaliteitsverbetering is een langzaam maar niet aflatend proces dat steeds opnieuw gevoed wordt met datgene waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Met ad hoc-oplossingen verplaats je slechts het probleem naar een ander tijdstip of naar een collega.’ 
"In de praktijk ontkomen medewerkers echter niet aan van bovenaf opgelegde kwaliteitsprojecten zoals de introductie van zorgpaden of de implementatie van nieuwe veiligheidsprotocollen. Dat gaat niet volgens het lean-principe van continu in stapjes verbeteren. Toch hoeft dat elkaar niet te bijten, zegt Benders. ‘Met lean is de implementatie van een zorgpad geen eindpunt maar een begin. Vervolgens kijk je waar je het werken met zorgpaden verder kunt verbeteren.’ 
"Lean werkt niet als bezuinigingsmiddel, benadrukken beiden, maar levert wel vaak tijd en geld op. Dat ondervond ook arts-microbioloog Peter Kabel, verbonden aan de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Vooruitlopend op een noodzakelijke verbouwing werd de werkwijze van zijn afdeling in 2007 doorgelicht vanuit een lean-perspectief. Dat resulteerde in een rigoureuze aanpassing van zowel de processen als de inrichting van het laboratorium. Voorheen werden de routinetesten opgespaard om in bulk te onderzoeken. Alleen de cito-aanvragen werden direct gedaan. Dat leek efficiënt maar bleek uiteindelijk meer tijd te kosten dan alle materiaal direct te onderzoeken. Naast aanpassingen in het proces was daar ook een kostbaar nieuw random access-apparaat voor nodig. Maar het resultaat woog daar ruimschoots tegen op: een gelijkmatige workflow, minder menskracht, minder stress en uitslagen die in drie uur bekend zijn in plaats van in drie dagen."
 Onderschrijven je eigen ervaringen de punten die we maken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten