zaterdag 24 november 2012

Artikel: Lean LMMI kan nog leaner

Onlangs verscheen in het blad Labvision (#17, 2012) het artikel 'Lean LMMI kan nog leaner'. Het is gebaseerd op een interview met mijn collega Ronald Aalbersberg. Ronald is een van de gedreven krachten achter de lean reis op LMMI (Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie) en later ook in de rest van het Elisabeth. De insteek van het artikel is de laboratoriuminrichting, maar en passant komt aan bod wat ze in vier jaar verbeterd hebben. En dat is erg veel. Klik hier voor een link naar het artikel.
Ronald Aalbersberg bij keek-op-de-week bord (Labvision)
Aan bod komen zowel de vernieuwde inrichting van de processen als de continu verbetercultuur waar hard aan gewerkt wordt door de vier arts-microbiologen en ongeveer 90 werknemers. Vier jaar geleden besloten ze procesgericht naar hun werkzaamheden te kijken en je ziet in het artikel mooi hoe ver dat inmiddels zijn uitwerking heeft.
  • Processen zijn onderverdeeld in drie groepen processen. Per groep processen is onderscheid gemaakt tussen routine processen die de hele dag door lopen en bijzonderheden en is ervoor gezorgd dat de tweede stroom de eerste niet onderbreekt.
  • Analyse van processen met behulp van de Pareto oftewel 80/20 analyse en processen aan de hand daarvan herinrichten. De processen waardoor 80% van de volume loopt zijn fysiek compact vanaf de ingang van het laboratorium ingericht op zodanige wijze dat naar one-piece-flow gestreefd kan worden met minimale loopafstanden. De 20% processen zijn iets verder weg geplaatst en in een andere opstelling.
  • Doorlooptijd van een hoofdproces is mede hierdoor en allerlei aanvullende procesverbeteringen teruggebracht van drie dagen (65 uur) naar drie uur. Spoed ('cito') en regulier kennen dezelfde doorlooptijd: het spoedproces is de norm geworden. Door de verdere verbeteringen is regulier nu zelfs sneller dan voormalig cito.
  • Met de verbouwing is ingezet op maximale flexibiliteit. Stromen kunnen bijvoorbeeld snel en goedkoop uitbreiden zonder verbouwing.  
  • Fysiek zijn processen zoveel mogelijk in U vormen ingericht, wat efficiënter en handiger werkt.
  • Overstap van batch (iets opsparen voordat je ermee aan de slag gaat) naar 'single-piece-flow'.
Het artikel beschrijft vooral de procesverbeteringen. Daarnaast werken ze ook intensief aan het ontwikkelen van een continu verbeterstructuur en cultuur. Zo start elk team elke dag met een dagstart waarin verbeterpunten worden besproken met behulp van het verbeterbord. Om 12:00u volgt een tweede niveau dagstart door de hoofden en de Microbiologen om samen op te schalen wat buiten de invloedsfeer van de teams ligt. Daarnaast komt per dag van de week een vast thema aan bod. Op dinsdag wordt bijvoorbeeld een kaizen door een medewerker gepresenteerd. Wekelijks is er per team een keek-op-de-week waarin kwaliteit, productiviteit en de menskant van procesverbetering besproken worden met het team. Zo komt de grotere lijn van procesverbetering aan bod, zoals analyses hoe doorlooptijden verder verbeterd kunnen worden.

Een inspirerende reis van een gedreven groep professionals en leidinggevenden die terecht veel publiek trekt. Inmiddels leiden ze bijna wekelijks bezoekers rond, waaronder steeds meer internationale interesse, zoals vorige week 24 Belgische ziekenhuisdirecteuren en de week ervoor een Canadese delegatie. Als je geïnteresseerd bent in hun hele verhaal over de eerste drie jaar (2007 - 2010) kun je terecht in het boek Lean denken en doen in de zorg, hoofdstuk 8: Betere kwaliteit en lagere kosten door lean denken in het Laboratorium voor Microbiologie en Immunologie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten