zondag 2 maart 2014

Mijn proefschrift is goedgekeurd!

Maastricht Universiteit
Mijn proefschrift is goedgekeurd door de Beoordelingscommissie om te verdedigen! De titel is 'Optimising delays in access to specialist outpatient clinics' en op 12 juni verdedig ik het in Maastricht. Ik heb er acht jaar aan gewerkt, waarvan de eerste zeven jaar vanuit het Elisabeth en het laatste jaar vanuit het Antonius. Het valt in het niet bij de geboorte van mijn drie kleine meiden Amélie, Noémie en Eloïse in diezelfde periode, maar mijn proefschrift is al met al toch ook een aardige bevalling en een resultaat waar ik trots op ben.

Mijn promotoren zijn Frits van Merode (UMCM+) en Bart Berden (Universiteit van Tilburg en St. Elisabeth Ziekenhuis), mijn paranimfen zijn Stan Janssen (Radboudumc) en Jacob Caron (St. Elisabeth Ziekenhuis). De Corona wordt momenteel samengesteld. Voor mij extra bijzonder is dat Teun Hardjono (professor kwaliteit en innovatie aan de Erasmus Universiteit) er zitting in heeft, mijn eerste directeur en mentor toen ik na mijn studie Bedrijfskunde ging werken bij KDI (Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie) als onderdeel van Schouten & Nelissen.


In het proefschrift heb ik een uitgebreid theoretisch kader opgesteld waarin generieke oorzaken van het ontstaan van toegangstijden zijn uitgewerkt en toegepast op poliklinieken, inclusief mogelijke tegenmaatregelen met de toepassing van 'pull' technieken. Het theoretisch kader bevat ook een literatuuronderzoek naar wat bekend is over de oorzaken van toegangstijden tot poliklinieken en interventies om die te verbeteren en wat bekend is over het toepassen van Lean principes om zorgprocessen te verbeteren, zie hier een eerder blog over de publicatie daarover.

Het onderzoeksdeel van mijn proefschrift beschrijft de toepassing van 'Werken zonder wachtlijst' door de eerste 18 poliklinieken. Wat hebben ze gedaan en wat heeft dat exact voor effect gehad op de toegangstijden? (sterk verkort, zie hier voor de publicatie daarover) Vervolgens heb ik met Stan Janssen en Jeroen van Wijngaarden een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid van de resultaten. Wat hebben ze gedaan na de projecten? Zijn de toegangstijden kort gebleven of weer opgelopen? (zijn kort gebleven! artikel is geaccepteerd, maar nog niet gepubliceerd). En door middel van interviews hebben we achterhaald welke factoren de betrokken artsen, teamleiders en anderen benoemen als bepalend voor de mate van duurzaamheid. Het laatste deel van mijn praktijkonderzoek was een diepgaand onderzoek naar de wijze waarop poliklinieken vraag en aanbod afstemmen, inclusief dagen achter de balie, bij de telefoon en bij de teamleider te observeren hoe ze dat precies doen.

'Werken zonder wachtlijst (WZW)' was een programma van het CBO onder leiding van Wim Schellekens en geleid door Stan en mij. Jacob Caron was als orthopeed een van de eerste artsen die WZW tot een succes heeft gemaakt. Frits van Merode was logistiek expert in het programma en Bart Berden mijn derde directeur toen ik vanuit het CBO de overstap naar het Elisabeth maakte. Zo vallen alle betrokkenen van hierboven op hun plek. De enige die hier niet bij staat is Marius Buiting. Hij is niet direct betrokken bij mijn proefschrift, maar zonder hem zou ik überhaupt mijn passie voor de zorg niet ontdekt hebben en zou ik niet zo gemotiveerd zijn geraakt om artsen,  verpleegkundigen en alle andere disciplines te helpen om zorgprocessen te verbeteren.

In het laatste deel van mijn proefschrift zijn het theoretisch kader en de praktijkonderzoeken gecombineerd tot een generieke analyse van de oorzaken van toegangstijden tot poliklinieken en effectieve tegenmaatregelen. Ook is uitgewerkt welke oorzaken nog niet geadresseerd zijn en wat voor tegenmaatregelen nog genomen kunnen worden. WZW+ zeg maar. Dat heb ik uitgewerkt tot een op 'pull' gebaseerd Production Planning and Control framework voor poliklinieken om de toegangstijd op een efficiënte manier te optimaliseren. Ik zal gaandeweg inzichten en conclusies uit mijn proefschriften gebruiken in mijn blogs. In het Antonius gebruiken we de inzichten ook om het vermogen om integraal te plannen en te reageren te vergroten.

Nog een paar maanden en dan kan ik mijn werk verdedigen. Laat het me weten als je het wilt bijwonen, dan stuur ik je de details.

Zie http://leandenkenindezorg.blogspot.com voor de blogpost indien de foto's of layout niet goed zijn, of om de overige informatie op de blog te zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten