zaterdag 20 september 2014

Het derde praktijkboek Lean in de zorg komt eraan!

Afgelopen week hebben Jos Benders en ik de hoofdstukken bij de uitgever Lemma ingeleverd voor het derde en laatste praktijkboek Lean in de zorg. He boek is wederom in opdracht van Lidz en het begint met de praktijkverhaal van een patient en vervolgens staat het ook dit keer staat vol met praktijkverhalen geschreven door zorginstellingen zelf. Omdat het de laatste is van onze reeks is het ook een overzicht en evaluatie van de afgelopen tien jaar Lean in de zorg en een reflectie op 'Hoe verder?'. Daarvoor gebruiken we drie thema's:
 1. Waarde van Lean in de zorg
 2. Resultaten van Lean in de zorg
 3. Veranderkunde met Lean in de zorg
De praktijkverhalen van de zorginstellingen zijn hierin onderverdeeld, maar er zijn ook verhalen van inspirerende denkers en 'doeners', van de twee promovendi van Lidz en diverse andere wetenschappers. In diverse hoofdstukken wordt Lean ook verbonden met de thema's zorgethiek, informatietechnologie en de bouw.

De auteurs die hebben bijgedragen zijn van:
 • AMC

 • St Jansdal
 • VUmc
 • VU
 • RUG
 • St Elisabeth Ziekenhuis
 • Icare
 • Huisartsenpraktijk Schultz en Van de Kerkhof
 • Achmea
 • Instituut Verbeeten
 • Zaans Medisch Centrum


 • St Antonius Ziekenhuis
en op persoonlijke titel:

 • Jeff Kaas
 • Mark Graban
 • Frits van Merode
 • Linus Vanlaere & Roger Burggraeve
We verwachten het boek in december uit te kunnen geven; binnenkort kunnen we de complete inhoudsopgave plaatsen.  

De vorige twee boeken zijn:


1 opmerking: