vrijdag 5 september 2014

Lidz jaarcongres 3 oktober

3 oktober vindt weer het jaarlijkse Lidz congres plaats. Het is een besloten congres voor medewerkers van de 52 zorginstellingen die lid zijn, maar het is goed als iedereen kan zien wat het programma is. En wat voor een programma! Zowel plenair als in de subsessies ziet het er goed uit. Ditmaal is het Radboud UMC gastheer en naar verwachting zal de zaal vol weer zijn met zo'n 300 deelnemers. De congrescommissie bestaat dit jaar uit:

  • Stan Janssen (UMC Radboud)
  • Vera Wientjes (Verbeeten Instituut)
  • Wilko van den Bergs (Icare)
  • Bart van Oost (Erasmus MC)
  • Ferentia van Dijk (St. Antonius Ziekenhuis)
  • Christa van Ommeren (Lidz)

Zie hieronder voor het plenair programma en klik hier voor het hele prorgramma, inclusief 17 parallelsessies en 8 'gemba' bezoeken aan afdelingen. Vanuit het Antonius verzorgen we ook twee sessies:
  • Kaizen: persoonlijke groei leidt tot excellente teams - Jannet Saarloos en Ferentia van Dijk
  • Het St. Antonius Ziekenhuis zet actief in op het vergroten van het probleemoplossend vermogen (PV+) van alle medewerkers. Voorwaarde is dat medewerkers zelf de regie nemen om kleine verbeterpunten aan te pakken. Eén van de methodieken die het Antonius Ziekenhuis hiervoor inzet is de verbetermethode Kaizen. In een Kaizen leert de medewerker als individu het probleemoplossend vermogen te vergroten om gezamenlijk te groeien naar een excellent team. Maar hoe maak je een goede Kaizen? Dit is nog niet zo eenvoudig. Tijdens de workshop gaan we dit gezamenlijk ondervinden en leren van elkaar. 
  • Flexibeler reageren en minder pieken en dalen in zorglogistiek - Marc Rouppe van der Voort
  • Hoe kunnen de logistieke concepten van lean (met namen pull flow en leveling) vertaald worden naar zorglogistiek. De focus ligt op poliklinisch, OK en Beddenhuis en geput wordt uit landelijk onderzoek naar patiëntenlogistiek en Antonius onderzoek en ervaringen van OK-en opnameplanning en knelpunten in het beddenhuis. Inzichten en ervaringen worden gedeeld. 
Ik kijk er erg naar uit! LIDZ JAARCONGRES  2014 
NET GESTART MET JE LEAN REIS OF AL FLINK OP WEG?  BACK TO BASIC 
Nijmegen, 3 oktober 2014

Voor wie verbeter jij? Hoe Lean is jouw organisatie? En in hoeverre omarm je de vijf principes? Al ben je net van start gegaan met je Lean reis of heb je juist al veel ervaring opgedaan: een stevige basiskennis van Lean is en blijft cruciaal.

Met een verdiepingsslag gaan we tijdens deze dag terug naar de principes van Lean. De vijf Lean principes zullen als rode draad door het congres lopen. Verschillende keynote sprekers, zoals Lean expert prof. Dirk van Goubergen en hoogleraar patiëntgerichte innovatie Jan Kremer , zullen je met hun kennis en ervaring uitdagen terug te gaan naar de basis. Naast een plenair programma, verschillende workshops en posterpresentaties zijn er dit jaar ook Gemba’s die een kijkje geven in de keuken van verschillende afdelingen in het Radboudumc. ‘s Middags vindt er een smakelijke ‘Back to basic Lean-lunch’ plaats. 

Dit jaar zijn we weer op locatie bij een Lidz-lid. In het Radboudumc te Nijmegen wordt je ontvangen in het prachtige auditorium. We hopen je vrijdag 3 oktober a.s. bij het Radboudumc te verwelkomen!


PROGRAMMA

Ontvangst 8:30

9.15 

Welkom en ontvangst door Frank van den Hoogen, dagvoorzitter medisch specialist Radboudumc en Cees Buren, lid Raad van Bestuur Radboudumc 

9.30 

Patiënt en hulpverlener in gesprek, Tom Rozema, Radiotherapeut oncoloog, Instituut Verbeeten 

10.00 

Lean en persoonsgerichte zorg, Jan Kremer, medisch specialist en adviseur Raad van Bestuur Radboudumc 

10.45 

Pauze 

11.15 

Workshopronde ochtend 

12.15 

Back to Basic Lean lunch en posterronde 

13.30 

Workshopronde middag 

14.30 

Pauze 

15.00 

Prijsuitreiking beste poster 

15.30 

Ontwikkeling van Lean in de zorg de laatste 6 jaar, Dirk van Goubergen, Lean expert 

16.30 

Afsluiting Frank van den Hoogen en Marc Rouppe van der Voort, Voorzitter Lidz, Manager lean en Zorglogistiek St Antonius Ziekenhuis 

17.00 

Borrel 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten