maandag 27 oktober 2014

Presentatie: Duurzame procesverbetering met Lean (Six Sigma)

Op 23 oktober verzorgde Frits van Merode een plenaire presentatie op het Symposium Leer & Verbeter van het Martini Ziekenhuis. Frits is hoogleraar Logistiek en operations management aan de Universiteit Maastricht (en was mijn promotor) en hij is lid van de Raad van Bestuur van het UMCM+ waar ze inmiddels ook alweer een hele tijd werken met Lean Six Sigma. De titel van zijn lezing was  'Duurzame procesverbetering met Lean (Six Sigma). Klik hier voor de pdf van zijn sheets.


In zijn presentatie pleit hij voor 'pull', waar ik groot voorstander van ben om in ziekenhuizen verder te ontwikkelen. Sterker nog, ik zou er een proefschrift over kunnen schrijven. Nu wil ik echter zijn laatste sheets eruit lichten:


Zijn lijstje 'Operational excellence methode' is mooi om naast die van je eigen organisatie te leggen. Gebruiken jullie ook die uitgangspunten? Hoe uit zich dat concreet? Waar wringt dat en hoe gaan jullie daar mee om?

In het Antonius sluiten de uitgangspunten goed aan, die worden inmiddels al vrij breed gedragen. Maar het is nog wat anders om dat concreet in de praktijk te brengen. De eerste drie gaan nog goed, maar het koppelen van mensen aan de waardestromen om die continu als waardestroom te verbeteren hebben we nog niet helemaal voor elkaar. De volgende: 'lijnmanagement is direct betrokken bij onderwijzen en coachen' heeft ook veel draagvlak. De RvB, alle managers en alle hoofden zijn erin getraind, hebben materialen ter beschikking en het management development programma wordt er op ingericht. Klinkt goed, maar dat is niet genoeg. Het is niet te onderschatten hoe lastig dit is om in de praktijk te brengen. Momenteel bereiden we 'leergroepen' voor waarin groepen van zes hoofden gezamenlijk een leertraject doormaken die begeleid wordt door coaches en er op is ingericht om het probleemoplossend vermogen te vergroten. Ik verwacht hier veel van, maar het zal niet genoeg zijn. De voorbeelden van Frits bij 'management control' zijn bijvoorbeeld waarschijnlijk nodig.

Zie ook hieronder zijn aanbevelingen voor de strategie. Hoe veel kun je daar van afvinken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten