zondag 25 januari 2015

Boeklancering 'LEAN in de huisartsenpraktijk'

De afgelopen jaren kom ik steeds meer huisartsen tegen met enthousiaste verhalen over hun vertaling van lean denken. De meest bekende is huisartsenpraktijk Schultz & Van de Kerhof in Deurne. Ulrich Schultz heeft een hoofdstuk over hun ervaringen geschreven in ons laatste boek 'Verder met lean in de zorg' (klik hier voor meer informatie) en een mooie prikkelende presentatie over gegeven op onze boeklancering afgelopen 17 december. 

Wat mij in hun verhaal opvalt
is de zeer praktische insteek waardoor iedereen in de praktijk lekkerder kan werken en de patentgerichtheid. Alles waar patienten over moppert wordt genoteerd en frequent besproken om verbeterpunten uit te halen. In de 'mopperpot' (glazen pot op de toonbank) wordt een witte bal gestopt telkens als een patient ergens over gemopperd heeft en een oranje bal als een compliment is gegeven. Mooi voorbeeld van 'visueel management' en prikkelen om te verbeteren.

Nu geven ze zelf ook een compleet boek uit over hun ervaringen met 'LEAN in de huisartsenpraktijk' die ze lanceren met een boekpresentatie op donderdag 26 maart in Utrecht. Zie hieronder voor meer informatie over de bijeenkomst en hoe je je ervoor kan aanmelden. 

Ik hoop dat we in de toekomst steeds meer procesverbeterinitiatieven in de keten gaan zien. Dat nu steeds meer ziekenhuizen, care instellingen en huisartsenpraktijken dezelfde taal, methodes en principes gaan hanteren kan de kans op succesvolle ketenprojecten aanzienlijk vergroten. Mooie ontwikkeling!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten