vrijdag 30 oktober 2015

Eerste ervaringen met continu verbeteren op alle niveaus: filmpje uit het Antonius

Naar aanleiding van de studiereis in juni zijn we onlangs in het St. Antonius Ziekenhuis gestart met drie pilots om onze verbeterstructuur te koppelen op alle leidinggevende niveaus en op termijn tussen alle afdelingen. De pilots spelen op Medische Microbiologie en Immunologie (MMI), Orthopedie en in de hele chirurgische keten: poli, SEH, Voorbereiding opname, OK en beddenhuis.

Voor het Lidz congres heeft Erik van Hannen, moleculair bioloog, onderstaand vernuftig filmpje gemaakt van de bordbesprekingen op alle afdelingen en niveaus. Zie onder het filmpje voor een plaatje van de niveaus.Het doel is een dagelijks dialoog te organiseren op alle niveaus over wat er momenteel speelt en te bepalen wat de belangrijkste problemen zijn waar op alle nvieaus aan gewerkt wordt.

Voor de chrurgische keten zijn we begonnen met logistieke ontwikkelingen te volgen:
  • Dagelijkse doorstroming op de SEH
  • Toegangstijden tot de poliklinieken
  • Mate waarin de operatieplanners van Voorbereiding opname het lukt om de operaties zodanig te plannen dat het beddenhuis zo min mogelijk pieken en dalen kent, in de pilot gericht op orthopedie en dagbehandeling
  • Wachttijden tot operatie
  • Aantal patienten die van het OK programma afgevallen zijn (door spoed, uitloop etc.)
  • Werkduk voor de verpleegkundige afdelingen qua aantal aanwezige patienten 
Elke dag bespreken de teams de relevante onderwerpen en tenminste wekelijks bespreekt de leiding
met het management en het (medisch) management met de Raad van Bestuur de ontwikkelingen. Problemen worden direct met Kaizens aangepakt. Indien een Kaizen tegen belemmeringen aanloopt die buiten de invloedssfeer liggen kan het horizontaal naar een andere afdeling gebracht worden of verticaal naar een ander leidinggevend niveau. Het is verassend hoeveel energie het vrijmaakt om dit mogelijk te maken, vooral ook vanwege de snelheid. 

Onderstaande foto's laten zien voor niveau 3 ((medisch) managers met RvB) wat de werkwijze is, welk bord met feiten gebruikt wordt en de Kaizens (bovenaan geescaleerde Kaizens en onderaan zelf geiniteerde Kaizens). 'PV+' op de flipover staat voor 'Probleemoplossend vermogen vergroten', onze werkwijze die alle afdelingen gebruiken voor continu verbeteren. Ik zal in een later blog de aanpak uitleggen voor MMI (dagelijks alle teams en wekelijks de leiding met de artsen), Orthopedie (arts en poli-assistent per spreekuur en het team wekelijks voor de hele poli) en de planners van de afdeling Voorbereiding opname uit mijn eenheid (zijn ook met mooie ontwikkelingen bezig).

Stel gerust vragen hieronder bij 'reacties' of via Twitter of LinkedIn als je meer over de werkwijze wilt weten.

Opzet Verbeterstructuur PV+ in de chirurgische keten, niveau 3
Bord tbv Verbeterstructuur PV+ in de chirurgische keten, niveau 3
Kaizens tbv Verbeterstructuur PV+ in de chirurgische keten, niveau 3Geen opmerkingen:

Een reactie posten