woensdag 27 april 2016

Samen zorgen voor kwaliteit van leven

Vorige week hebben we onze nieuwe missie bekend gemaakt: 'Samen zorgen voor kwaliteit van leven'. Een eenvoudige, maar (misschien wel daardoor) bijzonder aansprekende missie die direct een golf van herkenning en enthousiasme in huis heeft opgeleverd. Zie hieronder voor de uitwerking ervan in onze visie en kernwaarden en een mooie blog van Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur, over de betekenis die het voor hem heeft.

Mooi is dat de kerngedachte van Lean denken, namelijk continu verbeteren, als een van de vier kernwaarden is benoemd waarmee we onze visie realiseren. Ze zijn gekozen op basis van een enquête onder alle medewerkers. Praktisch vertalen we continu verbeteren met behulp van de Lean principes naar PV+ oftewel Probleemoplossend vermogen vergroten. Hier werken de meeste afdelingen al mee of ze bereiden zich voor om het te introduceren. Hieronder vallen bijvoorbeeld dagstarts, bordbesprekingen, Kaizens en procesanalyses, waarover je kan lezen in mijn andere blogposts.

Mooi dat we hiermee een duidelijke missie en visie hebben om verbeterinspanningen op te richten en een kapstok van vier kernwaarden die helpen om PV+ te verbinden met alle andere activiteiten. De komende periode wordt het de kunst om hiermee hoofd en hart te verbinden zodat onze acties ertoe leiden dat we steeds beter samen zorgen voor kwaliteit van leven.


Missie
Samen zorgen voor kwaliteit van leven

Visie
Patiënten en hun naasten voelen zich in ons ziekenhuis gehoord en geholpen.

Zij ervaren waardevolle zorg, geleverd door gedreven professionals. Zorg verlenen wij met aandacht, liefde en respect.

Als één team werken wij vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt. Daarbij handelen wij op basis van recente en innovatieve bevindingen. Door zelf onderzoek te doen dragen ook wij hieraan bij. Wij maken kwaliteit van zorg meetbaar en wij bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan.

Deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg continu te verbeteren. Om dit te bereiken investeren wij in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze medewerkers.

Zo dragen wij bij aan goede gezondheidszorg.

Kernwaarden
Samen - Betrokken - Continu verbeteren - InnovatiefDe levenslijn


Nieuwe missie, visie en kernwaarden
Blog van Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur


De levenslijn

Afgelopen maandag (18 april 2016) mocht ik onze nieuwe missie ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ samen met onze nieuwe visie en kernwaarden toelichten tijdens een bijeenkomst met onze leidinggevenden. De begrippen en woorden die gebruikt worden om onze nieuwe missie, visie en kernwaarden te beschrijven zijn echter nog niet zo eenvoudig. Om het sprekender te maken, hebben we een jonge groep ontwerpers gevraagd om onze missie, visie en kernwaarden op een meer beeldende en daarmee aansprekende manier weer te geven. Toen zij zich hierin verdiepten, ontstond het beeld van de ‘levenslijn’ als metafoor van ‘kwaliteit van leven’. Zo’n lijn hebben we allemaal. Het vormt de rode draad van onze gezondheid, het kronkelt, kabbelt en beweegt. Soms hapert de lijn, soms knapt de lijn zelfs. Dan moeten we naar het ziekenhuis in de hoop dat de lijn weer hersteld wordt en dat we zelf de draad weer kunnen oppakken. Dat we weer kunnen doorgaan met liefst dezelfde levenslijn, dezelfde kwaliteit van leven, die we daarvoor hadden. Ons ziekenhuis wil en kan precies op dat stuk waarde toevoegen. Dat is waarom we bestaan.

Eigen ervaring
Toen ik mijn presentatie voorbereidde, gingen mijn gedachten terug naar de eerste keer (al weer enkele jaren geleden, ik was op dat moment internist in ons ziekenhuis) dat mijn vader voor het eerst in ons ziekenhuis belandde met instabiele angina pectoris klachten en een spoed-dotter noodzakelijk bleek te zijn. Als ik daar nu op terugkijk, dan herken ik veel van wat we nu als onze kernwaarden (samen, betrokken, continu verbeteren en innovatief) hebben gedefinieerd in de zorg die we als familie op dat moment hebben ervaren. Ik zal dat verder toelichten.

Samen
In de situatie van mijn vader heb ik als betrokken familielid gemerkt hoe prettig het is als er een buitengewoon goed samenspel is tussen de interventie-cardiologen, het personeel op het cathlab en de verpleegkundigen op de afdeling. Tijdens de procedure wilde de cardioloog ruggespraak met zijn collega’s over hoe verder. Welke stent en hoeveel stents. Binnen no time stonden drie collega’s om hem heen en was de keuze in gezamenlijkheid gemaakt. Er trad nauwelijks vertraging op bij de ingreep. Als patiënt en als familie voel je de teamgeest en ervaar je het samenspel tussen de diverse zorgverleners. Dat geeft vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Niet alleen een beslissing nemen, maar op zoek gaan naar de directe bundeling van kennis, dat sprak mij erg aan. ‘Samen’ staat voor mij symbool voor verbindingen aangaan. Verbinding aangaan met de patient en zijn familie, met de verwijzer en met elkaar als team.

Betrokken
Betrokkenheid voelden we tijdens de opname van mijn vader vooral bij de opvang op de afdeling door de verpleegkundige, die goed luisterde en inspeelde op de kwetsbaarheid en vragen van mijn vader en van ons als familie. Wat stond mijn vader te wachten, kort na de ingreep? Welke beperkingen zouden er kunnen zijn op de langere termijn en welke impact zou dat hebben op zijn leven?
Voor mij gaat betrokkenheid over je gehoord en geholpen voelen. Als patiënt, als zorgverlener in de keten, of als collega. Betrokkenheid gaat over je open stellen, je met aandacht verdiepen in de ander, echt luisteren. Het vraagt van ons dat we verantwoordelijkheid nemen voor het appèl dat de patiënt, een verwijzer of een collega op ons doet. Het vraagt van ons dat we aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de ander, en handelen op een basis van gelijkheid.

Continu verbeteren
Mijn vader werd behandeld in de periode voorafgaand aan Meetbaar Beter, het programma waarmee patiënten nu inzicht hebben in de uitkomsten van zorg. En waarmee we laten zien dat we als ziekenhuis continu bezig zijn met verbeteren, ook op de onderdelen van zorg waar we een goede reputatie hebben. Dat is een mooie belofte aan onze patiënten. Vroeger (toen mijn vader werd behandeld) vertrouwden we ‘blind’ op het ziekenhuis, we kenden alleen de reputatie van het St. Antonius. Nu kunnen we dat met cijfers onderbouwen, een hele vooruitgang.
‘Continu verbeteren’ gaat volgens mij over de wens om onze zorg en onszelf telkens verder te ontwikkelen. Het betekent niet per se dat we dingen nu niet goed doen. Het betekent wel dat we telkens samen kritisch zijn op wat nog beter kan. En we bewust met verbeteringen bezig zijn. Continu verbeteren is een belangrijke kernwaarde, omdat het, vind ik, raakt aan de kern van ons voortbestaan als ziekenhuis. Als we als ziekenhuis niet in staat zijn om onze zorg telkens weer te verbeteren in een omgeving die steeds veeleisender wordt, doen we onze patiënten tekort. Daarbij geeft het trots en energie. Met elke verbetering groeien we als individu en als organisatie. Continu verbeteren vraagt om te geloven in de kracht en het probleemoplossend vermogen van individuen en team. Het vraagt om transparantie over uitkomsten van processen en zorg.

Innovatief
Mijn vader kreeg de nieuwste stent (dat hoorde ik van de cardioloog), ik had niets anders verwacht in ‘mijn’ ziekenhuis. Dat gaf mij vertrouwen in een goede afloop.
Het gaat bij innovatief overigens niet alleen over vernieuwing op medisch inhoudelijk en verpleegkundig vlak, maar ook over verbeteringen in de logistiek en zorgprocessen. Innovatief zijn is een belangrijke kernwaarde, omdat we in onze ambitie mede hierdoor onderscheidend zijn van andere ziekenhuizen. Het is de reden waarom veel medisch specialisten en medewerkers gekozen hebben om juist in ons ziekenhuis te werken. Innovatief zijn vraagt om een open, onderzoekende, nieuwsgierige houding. Het vraagt om het actief bijhouden van ontwikkelingen in het eigen vakgebied. Het vraagt om ergens in willen en durven geloven, je nek uit te durven steken, ergens voor willen gaan. Het vraagt om intensieve afstemming met partners binnen en buiten het ziekenhuis, en sterke samenwerkingsverbanden. Om te kunnen innoveren geven we ruimte aan creativiteit en het organiseren hiervan, maar ook aan het leren omgaan met het mislukken hiervan.

Verdieping van de kernwaarden
Samen, betrokken, continu verbeteren en innovatief vinden (onze) medewerkers belangrijke waarden. Waarden die we als familie ook hebben teruggezien bij de opvang van mijn vader. Ik vind het een grote uitdaging om nu – enkele jaren later en voor mij vanuit een andere positie – met jullie in de komende jaren een nadere invulling te geven aan deze kernwaarden. Om te beginnen zullen deze kernwaarden een prominente plaats krijgen in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. Maar we zouden de kernwaarden ook graag willen terugzien in de wijze waarop we bijvoorbeeld jaargesprekken doen. Het is nog niet in beton gegoten. Ik wil jullie dan ook oproepen om mee te denken over de wijze waarop we in de praktijk deze kernwaarden al tegenkomen en waar we ze nog onvoldoende tegenkomen. In welke waarden blinken we al uit? Aan welke waarden moeten we nog hard werken met elkaar? Wij gaan erover in gesprek met elkaar de komende periode. Op allerhande manieren. Ik ben benieuwd naar jullie reacties en ideeën. Deel ze al gerust middels een reactie op mijn blog. Laten we het gesprek met elkaar gaan voeren.

Douwe Biesma
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten