vrijdag 26 oktober 2012

Artikel: Hoe bereik je duurzame resultaten?

In het blad InVorm stond onlangs een interview met Steven Leenheer, Manager Lean bij Instituut Verbeeten (radiotherapie en nucleaire geneeskunde). Klik hier voor het artikel, blader naar pagina 5. Verbeeten is inmiddels ook al vier jaar met lean bezig en de diverse keren dat ik er geweest ben zag ik mooie procesverbeteringen en een duidelijk ontwikkelde verbetercultuur. Wat is hun insteek?

De boodschap van Steven in het artikel staat in de titel ervan: 'Je bereikt alleen duurzame resultaten als je mensen zelf laat verbeteren'. Een quote:
"Er zijn geen blauwdrukken voor lean, de context is altijd specifiek, de processen organisch en continu. Bovendien is het niet de oplossing voor alles en moet je kritisch blijven."   
"Andere afdelingen wilden ook graag en het verspreidde zich als een olievlek door de organisatie." 
Eens dat er geen blauwdrukken zijn voor complexe verandervraagstukken. Blauwdrukken leiden tot een focus op het uitvoeren van tevoren bedachte stappen, terwijl er tijdens de uitvoering van alles gebeurt wat je vooraf niet voorzien had. Een kritische, maar ook alerte blik is cruciaal om een duurzame ontwikkeling te kunnen realiseren. Uiteraard moet je wel vanuit een visie werken en is er niks met vooruitkijken en anticiperen. De kunst is echter goed in te spelen op de actuele situatie.
De tweede quote geeft aan dat op een gegeven moment er vraag vanuit de afdelingen ontstond. Als je een programmatische aanpak hebt zie je nogal eens dat veel energie gestoken moet worden in gekozen afdelingen, waar ze er op dat moment minder op zitten te wachten. Terwijl de afdelingen die graag willen worden afgehouden of minimale ondersteuning krijgen.

Alertheid behoud ik vooral door regelmatig op verschillende plekken in de organisatie mee te lopen met de zorg en te praten met zorgverleners en leidinggevenden over wat er gebeurt en hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken. En door met regelmaat mensen bij elkaar te brengen en te reflecteren op de lean principes, de toepassing en de nieuwe inzichten die we opdoen. Liefst ook door regelmatig in wisselende samenstellingen bij een andere organisatie op de werkvloer te kijken. Doordat je daar andere toepassingen ziet zet je dat weer aan het denken over die van jezelf.

Zo zijn we vanuit het Elisabeth ook diverse keren met groepen van de werkvloer bij het Verbeeten op bezoek geweest. Wat we daar bijvoorbeeld uit meegenomen hebben is de manier hoe ze dagstarts uitvoeren: heel concreet, compact, visueel en gedragen door de werkvloer. Dat heeft ons gestimuleerd bij het ontwikkelen van onze varianten van de dagstart. Mooi om zo van elkaar te leren, zo krijg je signalen van buiten je eigen denkkader die je nodig hebt om over je grenzen heen te stappen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten