donderdag 27 december 2012

Artikel: Goodbye Best Practice, Hello Lean

Je bent op bezoek bij een ander ziekenhuis waar ze enthousiast een werkwijze presenteren die ze enorm geholpen heeft. Je voelt direct de meerwaarde en je ziet concrete voorbeelden wat het kan opleveren. De mensen die het laten zien zijn enthousiast en dat werkt aanstekelijk. Je denkt: dat kunnen wij morgen ook gaan toepassen, geweldig!

De dag erna blijken je collega's daar echter geheel anders over te denken. Hoe je ook je best doet ze te overtuigen van de meerwaarde, ze hebben allemaal een reden waarom dat hier niet gaat werken.

Frustrerend.

Er zijn twee valkuilen in dergelijke ervaringen. De eerste is dat mensen pas geinteresseerd zijn in oplossingen als ze het probleem ervaren. Verstandig is dus bij dat andere ziekenhuis niet alleen te begrijpen wat de oplossing is waar ze enthousiast over zijn, maar ook het probleem wat ze tot die oplossing gebracht heeft. En wat de oorzaak van dat probleem was en hoe deze oplossing die oorzaak geadresseerd heeft. Maak vervolgens het probleem en de oorzaak in je eigen organisatie zichtbaar en breng pas dan de oplossing in als een mogelijke oplossing. Je zal zien dat je veel betere discussies krijgt. Bovendien voorkom je dat het jouw ding is. Het heeft vaak ook met gunnen te maken.

De tweede valkuil is dat we de neiging hebben te denken in 'best practices'. Kijk naar congressen, het liefst horen we daar de beste voorbeelden. De mensen die presenteren laten ook graag hun successen zien. Daar hoort op zijn Nederlands wel een kritische kanttekening bij dat er een strubbeling was om het te bereiken, maar het is een groot succes. Een ander voorbeeld: een afdeling heeft een mooie verbeterslag gemaakt, het management beloont de inspanning en stelt vervolgens dat alle afdelingen zo moeten gaan werken. Het goede voorbeeld kan nu worden 'uitgerold'. De vraag is of deze benadering wel tot duurzame verbeteringen leidt. Ik denk van niet.

Een tijdje terug las ik een mooi opiniestuk van H&HN met als titel: Goodbye Best Practice, Hello Lean'. Kijk, dan heb je mijn aandacht. Enkele quotes:
Mark Chassin, M.D., president of the Joint Commission, believes it may be time for hospitals to move away from best practices and develop comprehensive process improvement tools — which can include Lean, Six Sigma or other emerging methodologies — that allow for deeper, more specific analyses of their patient safety needs. 
"What we found is, the four or five causes of failure that explain the majority of failures in one place are very different when you go to the next hospital," Chassin told me recently. "The same things that work in the first hospital, you wouldn't expect to work in the second hospital if the causes are very different."
For instance, Chassin said, issues like hand hygiene or wrong-site surgery may have as many as 25 causes of failure, and each organization may struggle with a unique set within that group.
"Each of those specific causes of failure has a specific intervention that needs to be targeted only to it," Chassin says. "If you don't have hand gel dispensers in the right place it doesn't matter how much hand gel you buy."
Hospitals that focus more directly on continuous process improvement, Chassin says, can begin to adapt the principles of so-called high reliability organizations, which create tightly defined feedback loops that encourage employees to report minor problems before they rise to the level of errors or lapses in the quality of care provided. 
Door te luisteren naar de ervaringen van anderen kun je vooral beter begrijpen waar je naar moet zoeken in je eigen situatie. Het helpt je je eigen probleemanalyse te maken en vanuit andere gezichtspunten naar tegenmaatregelen te zoeken. Kopieren zal echter zelden werken. Blijf leren door eenvoudigweg de PDCA cyclus te doorlopen: wat is het probleem? hoe ziet het proces eruit waarin het probleem zich voordoet? Wat zijn de achterliggende oorzaken van het probleem? Wat zijn mogelijke tegenmaatregelen die de oorzaken kunnen adresseren? Hoe kunnen we die testen? Zie hier voor meer informatie. Ik wens iedereen veel leren toe in 2013 en ik hoop dat onze ervaringen daarbij helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten