donderdag 21 februari 2013

Vooraankondiging symposium 12 juni Lean in de zorg

Het symposium Lean denken en doen in de zorg in het St. Elisabeth Ziekenhuis wordt dit jaar georganiseerd op woensdag 12 juni. Reserveer alvast de datum als je interesse hebt!

Toen we het symposium voor het eerst organiseerden in 2008 was het vooral bedoeld voor afdelingen in het Elisabeth om ervaringen en leerpunten te delen en om elkaar te helpen om principes en methodes beter te begrijpen. Al snel werd echter duidelijk dat steeds meer ziekenhuizen met lean begonnen en verzorgden zij ook mooie bijdragen. Inmiddels namen in 2011 en 2012 meer mensen van andere ziekenhuizen deel dan van het Elisabeth zelf. Door deze toename van diversiteit zijn de leereffecten sterk toegenomen.

Thema

Elk jaar gaat het symposium over het uitwisselen van ervaringen tussen ziekenhuizen met de toepassing van de lean principes en methodes. Daarnaast stellen we elk jaar een thema centraal dat inhaakt op de actuele ontwikkelingen rondom lean. Dit jaar is het thema:

Hoe creëer je een cultuur van excelleren?

Leiderschap, veranderstrategieen en verbeterstructuren


Steeds meer zorginstellingen zijn voorbij de fase dat lean beschouwd wordt als een toolbox en staan voor de uitdaging om lean principes en methodes te integreren in de routines van de organisatie. Dat vergt doordachte en uitgeteste verbeterstructuren en om die werkend te krijgen vergt het nieuwe vaardigheden voor leiderschap en andere veranderstrategieëen.

Momenteel wordt door andere Lidz leden de laatste hand gelegd op een boek over Lean Leiderschap dat binnenkort gaat verschijnen. Het thema is actueel en de vorm van het boek is bijzonder: door middel van een (fictief) praktijkverhaal worden uitstapjes gemaakt naar de theorieën over leiderschap en wat dat betekent als je met de toepassing van lean bezig bent. Op het symposium komt dit boek en het thema Leiderschap ook ruimschoots aan bod. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Het thema en subthema's komen zowel terug in de plenaire presentaties als in de parallelsessies. Behalve workshops en verdiepingssessies organiseren we ook weer bezoeken aan diverse afdelingen, waar je kan zien hoe zij met lean bezig zijn. Zo zie je bijvoorbeeld qua verbeterstructuur onze verbeterborden, dagstartborden, visualisatie van patiëntenflow, 5S inrichtingen, voorraadbeheer, en waar mogelijk ook de verbeterde fysieke inrichting van processen.

Doelgroep

- Iedereen die geïnteresseerd is in lean, en dan met name binnen de cure. Het symposium Lean in de zorg legt meer de focus op ziekenhuizen, omdat het een Elisabeth ziekenhuis activiteit is en we meer contact met andere ziekenhuizen hebben. Care is uiteraard van harte welkom, evenals andere (niet-zorg) sectoren. Diversiteit leidt tot meer leerkansen.

- Het symposium is open voor iedereen, ook voor bedrijven en instellingen die geen lid zijn van Lidz. Wel plaatsen we aanmeldingen van buiten de zorg eerst op een wachtlijst, omdat het symposium de afgelopen jaren uitverkocht was en we met het symposium primair de zorg willen bedienen.

- Gezien het thema van dit jaar, richten wij ons met name op degenen die verandertrajecten m.b.t. lean principes leiden. Dus de leidinggevenden, managers, bestuurders, medisch managers, stafbestuurders, en de artsen, verpleegkundigen en andere professionals die kwaliteitsinitiatieven trekken en de uiteraard stafmedewerkers die lean ondersteunen (lean coaches, programmamanagers).

Het symposium is niet primair bedoeld voor degenen die nog geen ervaring hebben met Lean. We zorgen wel voor een parallelsessie waarin de lean principes geintroduceerd worden voor beginners en de bezoeken aan afdelingen zijn voor beginners ook zeer geschikt, maar het progamma is grotendeels vooral gericht op mensen die enige tijd bezig zijn met het toepassen van de lean principes.

Deelname

Het deelnametarief is €200,- voor iedereen die in een instelling werkt die Lidz lid is en €300,- als regulier tarief. Klik hier voor de lijst van Lidz leden als je niet zeker bent of je eigen zorginstelling Lidz lid is (inmiddels al 28 ziekenhuizen en 15 care instellingen!).

Het symposium duurt van 9:30u - 17:00u (9:00u ontvangst) en vindt plaats in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Over enkele weken plaats ik op mijn blog meer informatie over het programma. Eind maart volgt het definitieve programma. Klik hier voor het inschrijfformulier. Zodra het begint te lopen zal ik rechts op mijn weblog wekelijks bijhouden hoeveel inschrijvingen er zijn zodat je tijdig kan zien of het vol dreigt te raken. (vorig jaar was het acht weken van tevoren vol).

Als je een bijdrage wilt leveren vanuit praktijkervaringen op de thema's nodig ik je graag uit het me te laten weten of via Ronald Aalbersberg of Marloes Hendriks.

Ik kijk er alweer naar uit, voor mij altijd een van de hoogtepunten van het jaar!

P.S. klik hier voor een latere update met informatie over het plenair programma. Klik hier voor een oproep patienten mee te nemen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten