zaterdag 16 november 2013

Leadership Behaviors for Continuous Improvement

Mark Graban heeft onderstaande presentatie geplaatst waarin hij 25 voorbeelden van leiderschapsgedrag behandelt die een cultuur van continu verbeteren versterken met behulp van Kaizen. Zie verderop voor een lijst daarvan.De Kaizen methode heeft in mijn optiek twee doelen, bewust in deze volgorde:

 1. Vergroten van het probleemoplossend vermogen
 2. Processen verbeteren

Klik hier voor meer informatie over de diepere betekenis van de filosofie van Kaizen, klik hier voor informatie over Kaizen als verbetermethode en klik hier voor een voorbeeld van een Kaizen. Om het probleemoplossend vermogen van mensen duurzaam te vergroten moet je voor elkaar krijgen dat mensen groeien door processen te verbeteren. Daarvoor is een specifieke vorm van leiderschapsgedrag nodig, waar onderstaande lijst over gaat. Ik geloof nooit dat je een onderwerp als effectief leiderschapsgedrag compleet in een lijst kan vatten, maar het is wel een leuke lijst om voor je eigen leiderschap af te vragen of je het de afgelopen maand gedaan hebt en zo niet: waarom niet?

Welke vind je het meest relevant voor jezelf of je omgeving op dit moment?

Wat mij betreft 4: Kaizen zelf doen. Als je er zelf niet een routine van maakt heb je niet de benodigde kennisvoorsprong op de mensen die je coacht en vertoon je geen voorbeeldgedrag. Belangrijker nog is dat de beste manier om mensen te leren hoe Kaizen werkt is door ze actief te betrekken in je eigen Kaizen bij het analyseren van de oorzaak van een probleem of het bedenken van verbetermaatregelen.Bovendien: hoe kun je beweren dat de Kaizen methode waardevol is als je het zelf niet toepast?

The 25 leadership behaviors:

KaiNexus Webinar for Gemba Academy – Leadership Behaviors for Continuous Improvement from Mark Graban
 1. State your belief in Kaizen
 2. Explain why Kaizen is important
 3. Empower, but be a servant leader
 4. Participate in Kaizen yourself
 5. Ask for Kaizen ideas (and opportunities)
 6. Don’t require everything to be an event or a project
 7. Emphasize small ideas
 8. Ask for more than just cost savings
 9. Look at the process instead of blaming people
 10. Keep asking for Kaizen
 11. Don’t hide ideas (be transparent)
 12. Quickly respond to every idea
 13. Work to find something to implement
 14. Turn “bad ideas” into better ideas
 15. Coach, but don’t nitpick
 16. Help people see the bigger picture (don’t suboptimize)
 17. Turn complaints into ideas
 18. Help create time for people to take action
 19. Help share and spread ideas
 20. Don’t forget the “SA” in PDSA
 21. Don’t overdo the “P” in PDSA
 22. Be prepared to fail
 23. Be careful with rewards and quotas
 24. Give people recognition for ideas
 25. Compile the results and celebrate them
Note, this is not an all-inclusive list of the only 25 behaviors and it’s certainly not a scientifically proven top 25 behaviors. But, we think this list is a pretty key list

1 opmerking: