zaterdag 24 juli 2010

Niet lean, wel handig

Onlangs interviewde ik een zorgverlener over hoe haar team met verbeteren bezig is. Ze vertelde dat ze geconcludeerd hadden dat er onnodig veel voorraad was en dat ze de voorraad die op twee plekken stond hadden samengevoegd. Dit bleek echter niet goed te werken, er was meer gedoe ontstaan doordat ze vanaf de andere plekken meer moesten lopen. Daarom hebben ze besloten de verandering terug te draaien en weer op twee plekken met voorraad te werken. Dit vatte ze samen als:
"Dat is niet lean, maar wel handig"
Die moest ik even op me laten inwerken. Niet lean, wel handig. In een eerdere blog citeerde ik Nakane van Mitsubishi die stelt:
"KAIZEN betekent 'prettiger maken en profiteren'. Productiviteitsverbetering komt niet van harder werken of meer zweten, maar van het werk prettiger ('more enjoyable') en daardoor efficiënter maken."
Wat handig is, zou dus juist wel lean moeten zijn. Het lijkt erop dat ze dubbele voorraad per definitie als niet-lean beschouwd. Het laat zien hoe het reduceren van verspilling vaak met dilemma's gepaard gaat. Het is dan ook niet zo dat je zonder voorraad moet werken, maar hoe minder hoe beter. Nakane maakt echter duidelijk dat prettig werken belangrijker is dan minder voorraad. Ik hoop in een volgend interview met haar iets te kunnen citeren als:
'dat is lean, want het werkt handig'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten