vrijdag 13 mei 2011

Keerzijde van coachen is exploderen?

Een verrassende quote uit een interview met met Masaaki Imai over zijn ervaringen met Taiicho Ohno, vermoedelijk de belangrijkste ontwikkelaar van het Toyota Productie Systeem (tussen de jaren '50 en '70).
Masaaki Imai
"He had such a high expectation of the staff and managers under him.  If they were not doing something the right way, he would explode. And when he exploded, he really would explode.
But for those who came to him and really asked for help, he was very patient.  He wouldn't give them the answer, but preferred to provide them with enough of an understanding of the situation, as well as help on how they could deal with the problem. So he was very much a teacher and a leader.  
Taiichi Ohno
There are countless numbers of people who have been guided by Ohno. They are everywhere. I think perhaps one of his biggest contributions was to develop all those people. First within Toyota, and then outside of Toyota and Toyota's suppliers. 
I’ve read that when there were problems, he didn't blame the workers, he blamed the processes. Yes. It is not the workers you blame, it is the management.
 Bij Toyota heeft iedere medewerker een persoonlijk mentor die je coach op het verbeteren van processen, zie een eerdere blog hoe dat werkt.
Uit bovenstaande quote blijkt dat Taiichi Ohno ook daar (i.i.g. mede) een grondlegger van is. Ik wist dat hij compromisloos is op proceskwaliteit en op de mate waarop hij eist dat mensen zich inzetten om de kwaliteit van de processen te verbeteren. Dat hij daarbij explosief was als mensen zich niet op de juiste manier inzetten is nieuw voor me. Dat kleurt de uitdrukking die aan Toyota toegeschreven wordt op een verrassende wijze in:
"Be very hard on the process and soft on the people"
Als deze uitspraak en de stijl van Ohno bij elkaar horen lijkt 'soft on people' gehanteerd te worden onder de voorwaarde dat ze zich volledig inzetten.

Zou het explosieve karakter van Taiichi een zwakte zijn die desondanks tot de sterke kwaliteitscultuur van Toyota heeft geleid, of zou het dankzij zijn compromisloze, explosieve reacties zo sterk zijn ontwikkeld?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten