vrijdag 27 juli 2012

twee favoriete quotes

Voor zomeroverpeinsingen (= Wordfeud tip) twee van mijn favoriete quotes. Een zomerse toost voor degene die het mooiste verband weet te leggen:
"Probeer nooit iets te veranderen als je er niet van houdt zoals het nu is" (onbekend) 
"Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als waaruit het is ontstaan" (Albert Einstein)

vrijdag 20 juli 2012

Hoe creëer je bewustwording van verkeerd gedrag?

Lean denken doen heeft veel te maken met verandering van gedrag. Gedragsverandering begint bij bewustwording van effecten van huidig gedrag. De film hieronder is een prachtig voorbeeld hoe je dat pijnlijk zichtbaar kan maken.

Eigenlijk ook een mooi voorbeeld van #omdenken (zie eerdere blogpost)

vrijdag 13 juli 2012

Scriptie over toepassing lean in de zorg

Onlangs is Wouter Hekkert aan Universiteit Neyenrode afgestudeerd op de scriptie "De toepassing van lean in Nederlandse ziekenhuizen'. Het is gebaseerd op een enquete onder 37 personen uit 26 ziekenhuizen. TIjdens het onderzoek werkte hij als bedrijfseconomisch adviseur in het Deventer Ziekenhuis, vandaar ook enige extra aandacht voor lean accounting in zijn onderzoek. Klik hier voor de scriptie.

Zijn belangrijkste bevinding is:
"De toepassing van lean technieken leidt tot betere prestaties van afdelingen en lean technieken zorgen ervoor dat het personeel zich meer gaat inspannen in het belang van de organisatie."
Verdere aanbevelingen van Wouter zijn:
  • Voor de hand liggend maar wel belangrijk: denk vanuit de klant, het proces, buiten je afdeling om. 
  • Ga met lean ook echt technieken (of methoden) toepassen die verbeteringen ondersteunen. Lean op zich zegt niet zo veel, de toepassing ervan bepaalt de uitkomst. 
  • Koppel visuele prestatiemeting aan lean accounting. Ga na hoe je op dit moment processen visueel analyseert en vertaal dit naar je maandelijkse (of dagelijkse) behoefte naar managementinformatie. 
  • Ga na of lean voor jullie ziekenhuis meer nadruk legt op het meten van prestaties of meer het creëren van gemeenschappelijke waarden en normen. Wees hiervan bewust en ken de voor- en nadelen. 
  • De toepassing van lean zou tot doel moeten hebben meetbaar de prestaties te verbeteren. Dit zijn net zo goed niet-financiële prestaties als financiële prestaties.
Lopen er nog meer onderzoeken van studenten naar de toepassing van lean? Ik plaats goede onderzoeken graag op mijn blog.

zaterdag 7 juli 2012

Braziliaanse video van hun verpleegkundige dagstart

Zouden ze in Brazilie anders omgaan met bijvoorbeeld een dagstart? Tijdens de 'Lean Healthcare Transformation Summit' presenteerde een Braziliaanse arts een mooi verhaal over hun lean reis (die overigens ook opgetekend is in het boek 'Applying lean in healthcare'). 


In zijn presentatie ging hij in op hoe ze dagstarts doen, of zoals zij het noemen 'Daily rounds'. Vooral opvallend is hoe sterk het thema veiligheid aandacht krijgt, mede ook door eenvoudigweg te checken of iedereen zijn handen gewassen heeft en door te vragen of mensen zorgpunten hebben gezien de patienten die er op dat moment liggen. Ook leuk detail dat ze standaard vragen of er iets te vieren is.


Klik op de foto voor het format dat ze op verpleegafdelingen gebruiken. In het filmpje daaronder is een dagstart gefilmd en op het tweede filmpje is de teamleider geinterviewd over het doen van dagstarts. Beide duren ongeveer 5 minuten en zijn ondertiteld (ook zonder geluid is het daardoor te volgen).


Wat valt je verder op in hun werkwijze?


Format dagstart verpleegafdeling