zaterdag 22 juni 2019

Lean & Value Based Healthcare gaan hand in hand

Onlangs plaatste Intrakoop een interview met mij over Lean en VBHC. Zie hieronder voor het artikel en klik hier voor het artikel op de website van Intrakoop zelf. Intrakoop is een inkoop corporatie voor de zorg in Nederland met 550 zorginstellingen.

St. Antonius verhoogt patiëntwaarde met Lean

Alle zorgverleners hebben hetzelfde belang: het leveren van patiëntwaarde. Helaas heeft iedere afdeling zijn eigen werkprocessen, die niet altijd op elkaar aansluiten. Met verlies van efficiency tot gevolg. Het St. Antonius Ziekenhuis lost dit op door Lean te werken. Marc Rouppe van der Voort legt uit hoe.

Marc Rouppe van der Voort, manager Lean en zorglogistiek in het St. Antonius Ziekenhuis is ook voorzitter van Lidz, het kennisnetwerk Lean in de zorg. Een organisatie voor en door ziekenhuizen, zorgorganisaties en partijen die aan de zorg gelieerd zijn. 'Efficiënt werken in de zorg om tijd en kosten te besparen is prachtig, maar het mag nooit ten koste gaan van de zorg aan patiënten. Ook mag het er niet toe leiden dat zorgprofessionals op hun tenen moeten lopen om planningen te halen, met het risico dat zij afknappen op hun vak. In het St. Antonius Ziekenhuis gaat Lean werken hand in hand met Value Based Healthcare.' Hoe? Marc geeft zijn visie aan de hand van stellingen.

Je kunt de zorg niet stressvrij maken, het zit in de aard van het werk

'Bij de zorg voor mensen in hun meest kwetsbare momenten is altijd sprake van een zekere stress. Juist daarom is het zo belangrijk om vermijdbare stress te voorkomen. Iedereen die in de zorg werkt, zal herkennen en erkennen dat de logistiek en onderlinge afstemming van de zorgprocessen beter kan. Logisch ook, want binnen een ziekenhuis of zorgorganisatie heb je met diverse afdelingen te maken, die allemaal hun deel moeten bijdragen binnen het diagnose- en behandelingstraject. Het is een enorme opgave om al die stappen in het zorgproces optimaal op elkaar te laten aansluiten, zodat de patiënt snel en goed geholpen wordt. En een efficiëntere logistiek draagt er ook aan bij dat zorgprofessionals zich prettiger voelen in hun werk. Als manager zorglogistiek krijg ik het mandaat van zorgmanagers om samen met de hoofden uit hun eenheden zorglogistieke besluiten te nemen voor hún afdelingen en dat is best bijzonder. Bijvoorbeeld door keuzes te maken ten aanzien van de personele bezetting in een bepaalde periode. Dit lukt alleen als je ketenoverstijgend te werk gaat. Dat je dus dwars door de afdelingen het kwaliteits-, financieel, HR- en logistiek management op elkaar afstemt. Hierin ligt een grote uitdaging voor alle ziekenhuizen en zorgorganisaties.'

Lean werken en Value Based Healthcare zijn moeilijk te verenigen

'Dat is beslist niet waar. Wel is het zo dat je iedereen binnen je organisatie mee moet krijgen en dat begint op de werkvloer. Bottom up dus in plaats van top down. Dat laatste gaat nooit werken, want het zijn de artsen en zorgprofessionals die het best weten hoe je verbeteringen kunt aanbrengen die tot een betere workflow leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de patiënt. Sterker nog, als je bijvoorbeeld de longarts, de röntgenafdeling en bloedprikpoli slimmer laat samenwerken, is de patiënt eerder weer thuis. Binnen onze ziekenhuizen leidt dit bijvoorbeeld tot sneller beschikbare bedden en dus kortere wachttijden voor patiënten. Waar vroeger een patiënt steeds moest wachten op een volgend onderzoek of behandeling, zijn zij nu sneller aan de beurt. Met andere woorden, Value Based Healthcare, de waarde die je voor de patiënt toevoegt met zorg, wordt juist beter als je Lean werken goed binnen je ziekenhuis of zorginstelling organiseert. Intramuraal maar ook transmuraal, in de samenwerking met de eerstelijnszorg, zoals huisartsenposten en de wijkverpleging. In de kern kun je stellen: VBHC is vooral sterk in het bepalen van "wat" en Lean in "hoe" we dat gaan realiseren.'


‘Om de patiënt optimalezorg te kunnen bieden, moet je vermijdbare stress zien te voorkomen’
Marc Rouppe van der Voort | Manager Lean en zorglogistiek St. Antonius Ziekenhuis

Efficiency in de zorg is een ondergeschoven kindje

'Ja en nee. Artsen en verpleegkundigen zijn uitstekend opgeleid in zorgefficiency. Het is fantastisch om te zien hoe een arts er in zeer korte tijd in slaagt een sluitende diagnose te stellen. Of hoe een team verpleegkundigen snel en efficiënt een patiënt onderzoekt en verzorgt. Alleen zijn ze vanuit hun opleiding en werk niet gewend overkoepelend te denken. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vaak een 'eilandjesstructuur'. Daarom is het ook zinvol om te leren van best practices uit andere vakgebieden, waar lean werken volledig is ingevoerd. Zoals in de auto-industrie. Het is ongekend hoeveel Toyota bijvoorbeeld in de efficiency van zijn processen stopt, om aan het einde van de productielijn een foutloze auto van de band te laten rollen. Die efficiency zorgt voor rust op de werkvloer, waar medewerkers precies weten wat ze moeten doen en wanneer. De Lean-filosofie is ook gebaseerd op het productieproces van Toyota. Best bijzonder dat een autofabrikant meer aandacht besteedt aan stressvrij werken dan wat we in de zorg gewend zijn.'

Het gaat nog jaren duren voordat de zorg toe is aan Lean werken

'Bij St. Antonius Ziekenhuis bewijzen we dagelijks het tegendeel. Ziekenhuizen en zorgorganisaties kunnen morgen al aan de slag, te beginnen op de werkvloer. En dit kan met heel voor de hand liggende initiatieven, die niets extra’s hoeven te kosten. Bijvoorbeeld met een whiteboard aan de muur op de afdeling, waarop iedereen schrijft waar hij of zij tegenaan loopt en, nog belangrijker, dit binnen het team bespreekt om samen verbeteringen te bedenken. Vroeger had je de ideeënbus, volgens de push-methodiek. Je idee of aanbeveling landde in de bus en het management deed er later iets mee, of niet. Maar laat je mensen op de werkvloer vanuit hun dagelijkse flow meedenken, de pull-methodiek, dan komen er heel actief concrete verbeterpunten op tafel, waar het team zelf mee aan de slag kan, ondersteund door de leidinggevende. Voorwaarde is wel dat muren tussen afdelingen worden doorbroken, zodat je ketenoverstijgend kunt organiseren. Zodat een patiënt bijvoorbeeld tijdens één ziekenhuisbezoek in korte tijd door drie of vier specialisten wordt gezien en dus niet allemaal aparte afspraken hoeft te maken. Op die manier kun je optimale planningen en roosters maken, zowel voor beddencapaciteit, zorgprofessionals en apparatuur. Ok-schema’s waren in het St. Antonius Ziekenhuis voorheen jaarplanningen, tegenwoordig stellen we ze wekelijks bij en vernieuwen we elk kwartaal het rondschema. Flexibel, lean en efficiënt, met toegevoegde waarde voor de patiënt.'


https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2019/06/10/lean-value-based-healthcare-hand-in-hand 

vrijdag 24 mei 2019

‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’

PW. publiceerde onderstaand artikel naar aanleiding van aan interview met Annette van Duijn, voorzitter van onze VAR, Imre Tijsse-Klaasse, hoofd HR-advies, en mijzelf over het verpleegkundig perspectief op onze Lean aanpak. PW is een vakblad voor HR, zie hier de link naar het online artikel op hun website.

‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’

Continu de zorg verbeteren, door verpleegkundigen te stimuleren om eigen ideeën uit te voeren en verspilling tegen te gaan. Met deze aanpak is in het St. Antonius Ziekenhuis de werkdruk verminderd en zijn zorgmedewerkers weer in hun kracht gezet.

‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’

“Door zorgprocessen lean te maken en continu te verbeteren, hebben verpleegkundigen weer regie over hun vak gekregen. Hoe belangrijk het is dat deze zorgmedewerkers de ruimte krijgen voor de uitvoering van ideeën over betere en efficiëntere zorg, zagen we bijvoorbeeld toen een team een bezoek bracht aan de werkvloer van Scania in Zwolle. De werknemers die daar bij de productie van vrachtwagens de principes van lean toepassen, waren voor de verpleegkundigen een bron van inspiratie en hebben gezorgd voor meer probleemoplossend vermogen.”
Aan het woord is Annette van Duijn, verpleegkundige urologie en gynaecologie in het St. Antonius Ziekenhuis, met locaties in Nieuwegein en Utrecht. Ze is tevens voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR), een college dat het ziekenhuisbestuur adviseert over de beroepsuitoefening en de kwaliteit van de patiëntenzorg. Lean staat voor ‘lenig’ en ‘slank’, een uit de Japanse industrie overgewaaide filosofie voor een manier van werken die gericht is op het elimineren van verspillingen, continu verbeteren en creëren van waarde voor de klant of, in de zorg, de patiënt.

Opgeruimde afdeling

Van Duijn: “Verpleegkundigen gebruiken bijvoorbeeld veel apparaten, onder meer om bloeddruk en bloedsuikerwaarden te meten. Voorheen legde iedereen die maar ergens neer, waardoor je vaak op zoek was. Nu hebben we daar vaste plekken voor. Dankzij het principe van de goed opgeruimde afdeling en kortere looplijnen is er minder frustratie en meer tijd voor wat je zo graag wil, het directe patiëntencontact.’

Lean staat voor lenig en slank

Waardesturing voor patiënten – ook wel Value-Based Health Care genoemd – integreren in de verbeteraanpak van lean is momenteel hét grote thema in veel ziekenhuizen,

woensdag 15 mei 2019

Voorkom spraakverwarring over de beste zorg


13 mei jl plaatste Qruxx onderstaande blog van mij op hun website. Qruxx is een het kennisplatform over waardegedreven zorg (https://www.qruxx.com/voorkom-spraakverwarring-over-de-beste-zorg/) en ik was uitgenodigd iets te schrijven vanuit de samenhang tussen Lean en VBHC (Value Based Healthcare). Ben benieuwd of je het herkent.


Voorkom spraakverwarring over de beste zorg

Goede communicatie wordt soms omschreven als ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten’. Ik heb een mooi voorbeeld hoe dat kan gebeuren.

In de twintig jaar dat ik nu in de zorg werk, heb ik geregeld met artsen van gedachten gewisseld over hoe we de zorg kunnen verbeteren. We vonden allerlei manieren om daar aan te werken. Onlangs werd me echter duidelijk dat ik op een punt mijn gesprekspartners regelmatig verkeerd begrepen heb.

Ik besprak met een collega een opvallend fenomeen: artsen die zich niet herkennen in het beeld dat uit vergelijkingen van uitkomsten naar voren komt. Uit zo’n vergelijking blijkt dan dat ons ziekenhuis ongeveer even goed presteert als andere ziekenhuizen, terwijl ze vinden dat wij voor die aandoening tot de beste behoren, soms zelfs de beste in de wereld. Ik dacht eerst dat het een vorm van zelfoverschatting betrof. Sinds ik daarop ben gaan doorvragen, ontstaat een ander beeld.

 

De beste zorg

 Wat maakt dat artsen onderling weten waar in Nederland de beste zorg voor een specifieke aandoening geleverd wordt?

vrijdag 1 februari 2019

Werken bij Antonius: van werven naar boeien met continu verbeteren

De laatste jaren is het moeilijker geworden voldoende personeel te werven in de zorg. Mede daarom hebben we in het St Antonius niet alleen onze wervingscampagnes geïntensiveerd, maar zijn we een stap verder gegaan: een campagne met korte filmpjes gericht op het boeien van mensen om in de zorg en natuurlijk ook om in het St. Antonius te komen werken. Leuk is dat onze kernwaarde continu verbeteren daar op verschillende manieren mooi aan bod komt. Je ziet bijvoorbeeld succesvolle verbeterinitiatieven van medewerkers (opnemen zonder bed en gezamenlijk lunchen met geriatrische traumapatienten) en een filmpje over de Lean training die mensen in staat stelt zelf processen te verbeteren. Ook komen veel medewerkers aan bod die vertellen over hun motivatie en ervaringen.

Het zijn leuke korte filmpjes die mooi laten zien wat onze cultuur kenmerkt. Ik glunder van trots als ik ze bekijk!


zondag 27 januari 2019

St. Antoniusziekenhuis begint kleinIn november vertelde ik op het Jaarcongres Procesmanagement over de ervaringen van het St. Antonius met continu verbeteren en een nadruk op het thema 'verbinding'. Naar aanleiding daarvan heeft het oneline magazine Management Impact daar onderstaand verslag van geschreven. Zie hier voor het originele stuk op hun site.

St. Antoniusziekenhuis begint klein

Het St. Antonius ziekenhuis, waar Marc Rouppe van der Voort manager zorglogistiek is, scoort hoog op patiënttevredenheid. Dat is te danken aan de goede artsen en zorgprofessionals, die deskundig en betrokken zijn. “Het is niet vanwege onze processen. De innovatiesnelheid en proceskwaliteit zijn namelijk te traag.” Rouppe deed zijn relaas tijdens het 13e Jaarcongres Procesmanagement onlangs in Arnhem.
St. Antoniusziekenhuis begint klein

“Dat is ook niet zo gek. Bij een gemiddelde ziekenhuisopname zijn 130 zorgprofessionals betrokken. En er is geen sprake van een ‘treintje’, waarin de een de ander naadloos opvolgt. Logistiek in de zorg is nu eenmaal heel erg complex.
Het St. Antonius ziekenhuis heeft een Huis van continu verbeteren, waarin de missie centraal staat. Op dit moment wordt er geëxperimenteerd met een nieuw besturingssysteem. De hiërarchische structuur staat hierbij in de weg. Bij aandoeningsgericht verbeteren ga je namelijk dwars door alle silo’s heen, om horizontaal aan te sturen. De patiënt komt centraal in het besturingssysteem te staan, dat is een behoorlijke uitdaging.

Elke dag vijf minuten leren

Hoe vullen we Lean in? Het hogere doel is steeds om samen beter te zorgen voor kwaliteit van leven. We willen ons probleemoplossend vermogen vergroten. De grote droom is: het patiëntperspectief is leidend. Leidende principes hierbij zijn onder andere de echte vraagsturing, geen push maar pull.