vrijdag 29 oktober 2010

Gedragsverandering: waarom mensen vaak niet doen wat ze willen

Het toepassen van de lean principes gaat vaak gepaard met gedragsverandering. Stel bijvoorbeeld dat je je voorneemt om voortaan elke keer je handen te wassen volgens protocol; je spreekuur op tijd te beginnen; bij elke patiënt de tijd nemen om goed te begrijpen wat de achterliggende zorgvraag is en of die verandert tijdens het zorgproces.  Iedereen die bij dergelijke veranderingsprocessen betrokken is weet hoe moeilijk het kan zijn om de benodigde gedragsverandering consequent voor elkaar te krijgen. Bij jezelf en al helemaal bij anderen.


Wat opvalt is dat vaak de intentie tot gedragsverandering veel makkelijker te verkrijgen is dan de daadwerkelijke gedragsverandering. Mensen willen vaak wel, maar doen het vervolgens niet of vallen weer terug in oud gedrag. Dit lijkt onbetrouwbaar gedrag, of te verklaren uit de waan van de dag, of vergeetachtigheid, maar wellicht speelt er meer.

Onlangs verscheen een essay over dit fenomeen van psycholoog Roos Vonk: 'Een betere wereld vraagt om gedragsverandering'. Klik hier voor het volledige artikel (aanrader). Ze begint met een experiment:

zaterdag 23 oktober 2010

Impressie Symposium netwerk lean in de zorg

Op 30 september vond het eerste symposium voor het netwerk van lean in de zorg plaats, gericht op programmanagers en trekkers van lean ontwikkelingen in zorginstellingen. De opkomst was fantastisch met 140 deelnemers  uit  27 zorginstellingen (22 ziekenhuizen en 5 care instellingen) en de uitwisseling bruiste van de energie. Zie eerdere blog met het programma e.d. en recente blog die een eerste impressie gaf a.d.h.v. de workshop 'Hoe breng ik mensen in beweging?'.

Bekijk hieronder het filmpje met een impressie van de gehele dag.
">

Hieronder staat een overzicht van de plenaire presentaties van de ochtend. Klik op een link om de presentatie te openen.

zaterdag 16 oktober 2010

Brabants Dagblad: Ziekenhuis opereert zoals Toyota produceert

In het Brabants Dagblad van 15 oktober staat in de bijlage 'de Ondernemer' een artikel over hoe we in het Elisabeth de principes van Toyota toepassen. Hieronder volgt het complete artikel en een 'actiefoto' uit het artikel bij het verbeterbord van de verpleegafdeling van Neurochirurgie, of klik hier voor een scan van het originele artikel. Leuk om te lezen hoe een journalist, die vanuit de patiënt c.q. krantlezer denkt, verwoordt hoe we bezig zijn.

Ziekenhuis opereert zoals Toyota produceert 
De autofabriek Toyota is het grote voorbeeld van het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis. De wachttijden duikelen omlaag en een buisje bloed is geen drie dagen, maar nog maar drie uur onderweg. 

Ziekenhuizen staan -in ieder geval bij de buitenwacht- nu niet echt bekend om hun bedrijfsmatige aanpak. Efficiency, kostenbeheersing of een uitgekiend productieproces lijken voorbehouden aan andere sectoren. Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg logenstraft dit vooroordeel.

vrijdag 1 oktober 2010

Hoe breng ik mensen in beweging?

Gisteren vond de Invitational 'Netwerk lean in de zorg' plaats. Met 140 deelnemers uit 22 ziekenhuis en 5 care organisaties (m.n. VV&T) was de opkomst overweldigend! Lean is een krachtige beweging in de zorg aan het worden. Binnenkort plaats ik de presentaties en meer informatie over de dag.

Wat ik er nu uitlicht was een vraag die mij bij is blijven hangen als leidende vraag om de lean principes echt werkend te kunnen krijgen:
Hoe breng ik mensen in beweging?
Ik nodig je uit deze vraag voor jezelf te beantwoorden door steekwoorden op een papier te zetten (een 'mindmap' werkt bij mij voor zoiets goed) en hieronder bij reacties je antwoorden te delen.

Tijdens een van de workshops hebben de deelnemers in groepjes over deze vraag gediscussieerd (zie foto) en hij bleek veel energie los te maken.
Een eerste antwoord op de vraag: door mensen een relevante vraag te stellen en met elkaar daarover in gesprek te brengen creëer je alvast een hoop energie. De antwoorden die vervolgens uit de groep kwamen zijn te groeperen onder: