zaterdag 4 mei 2013

Prachtartikel in Arts & Auto: 'Met lean ben je altijd halverwege'

Gisteren verscheen een prachtartikel over het succes van lean op de afdeling Oogheelkunde in het St Elisabeth Ziekenhuis. Het artikel is geschreven door Marjan Enzlin en Roel Notten. Het is ook niet het minste artikel geworden: vijf pagina's in het meestgelezen blad door zorgprofessionals (oplage 105.000).

Klik hier voor het hele artikel op de website van Arts en Auto, met de mogelijkheid daar te reageren, of klik hier voor het artikel als (downloadbare) pdf. Bij het artikel is ook een mooi filmpje gemaakt waarin Henk Veraart, oogarts op de poli Oogheelkunde toelicht hoe met lean gewerkt wordt. Klik hier om dat filmpje te zien op Youtube of zie hieronder.Enkele mooie quotes:
“Ik ben heel tevreden over deze afdeling”, zegt hij. “Mijn andere oog  is eerder al geopereerd; het is opmerkelijk goed georganiseerd hier. Je wordt steeds op de hoogte gehouden van wat er gebeurt en staat voor je het weet." (De heer Hansen, patiënt)
“Altijd op zoek naar verbeteringen. Dat is een beetje mijn neurose. Lean past dus uitstekend bij mijn persoonlijkheid. Vooral omdat het niet alleen over de processen gaat, maar ook heel nadrukkelijk over de medewerkers en patiënten. Verbeteringen die vanuit de medewerkers tot stand komen, houden doorgaans veel beter stand dan verbeteringen die worden opgelegd.” (Henk Veraart, oogarts)
"Grote waarde wordt gehecht aan dat wat medewerkers zelf willen verbeteren. Een van de manieren om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt en verbeteringen een plaats krijgen in het geheel, is de zogenoemde dagstart die elke ochtend om 8.45 uur plaatsvindt op de polikliniek. Medewerkers uit verschillende disciplines verzamelen zich rond een groot bord op een vast punt, centraal gelegen in de behandelgang van de poli. Verpleegkundige Mieke Heesters, coördinator van de poli, leidt vervolgens een korte staande vergadering van ongeveer tien minuten. Daarin komt aan de orde wie er vandaag werkt, welke patiënten verwacht worden, of er bijzonderheden zijn, wat de taken van de dag zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is." (Bonnie Jansens, hoofd zorgeenheid)
"Fouten worden in lean altijd zichtbaar gemaakt in plaats van verdoezeld. Om voor elkaar te krijgen dat medewerkers dat ook echt zo leren hanteren, belonen wij hier het melden van een fout. De vijftigste melding is een taart.” (Henk Veraart, oogarts)
"Een tevreden patiënt dus, maar geldt voor de medewerkers hetzelfde? Zorgt lean niet voor een erg strak keurslijf rond de dagelijkse bezigheden? “Nee”, zegt Veraart desgevraagd, “de combinatie van begrenzing en uniformering, zorgt juist voor meer vrijheid. Al moet het individu soms even slikken ten behoeve van het collectief. Niet iedereen kan dat even gemakkelijk. Managers moeten anders gaan managen en de controle leren loslaten, van medewerkers wordt een eigen proactieve rol geëist. Daar kan niet iedereen in mee en er zijn dus ook wat mensen uit het ziekenhuis vertrokken. Maar verreweg de meesten blijven en omarmen de filosofie achter lean." (Henk Veraart, oogarts)
“Als een proces niet goed loopt, kun je ook niet lief zijn en dat is wat we wel hebben afgesproken met elkaar. Lean zorgt ervoor dat we tijd hebben om lief te zijn. Lean én lief, dat is het streven.” (Marc Rouppe van der Voort, manager innovatie)
"Op de poli oogheelkunde zijn de positieve effecten zichtbaar. Zo zijn er minder complicaties dan voorheen, hebben medewerkers meer plezier in hun werk, stijgen de patiënttevredenheidscijfers gestaag en gebeurt het ook nog eens allemaal tegen minder kosten. Henk Veraart: “En wat heel belangrijk is, zijn onze verzuimcijfers. Het verzuim is hier heel laag. Dat zegt iets over de tevredenheid van de medewerkers en het accentueert maar weer eens dat het bij lean niet alleen gaat om processen, maar nadrukkelijk ook om mensen.” (Henk Veraart, oogarts)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten